Hamendësimi i numrit

Një djalë mendon për një numër që është \(1\) , \(2\) ose \(3\) dhe një vajzë lejohet të bëjë vetëm një pyetje për atë numër. Djali mund të përgjigjet vetëm " Po ", " Jo " ose " Nuk e di" . Nëpërmjet një pyetjeje të zgjuar, vajza arrin të emërojë numrin e saktë që po mendonte djali pasi djali i është përgjigjur. Cila është pyetja juaj?


Një zgjidhje e mundshme është: " Edhe unë po mendoj për një nga këta numra. A është numri juaj i ngritur nga numri im më i madh se \(2\) ? " Domethënë, le të jetë \(n\) numri i djalit (që bën vajza nuk e di) , dhe \(m\) numrin e vajzës (që djali nuk e di). Pastaj:

$$n=1 \Rightarrow \text{Nein: } 1^m = 1 \ngtr 2 \,\, \forall \, m \in \{ 1, 2, 3 \}$$ $$n=2 \Rightarrow \text{Ich weiß es nicht: } \text{Ob } 2^m > 2 \text{ hängt von } m \text{ ab}$$ $$n=3 \Rightarrow \text{Ja: } 3^m \geq 3 > 2 \,\, \forall \, m \in \{ 1, 2, 3 \}$$

Mbrapa