Ngulit

Sipas TM 5 TMG

David Vielhuber
vielhuber.de
Baumannstrasse 23
94036 Passau

Kontakt

Telefon: +49 (0) 89 21 540 01 42
Faks: +49 (0) 89 21 544 59 1
Email: david@vielhuber.de

Taksë mbi vlerën e shtuar

Numri i identifikimit të taksës së shitjeve sipas 27 § ligji i taksës së shitjes: DE 284 595 977

Zgjidhja e mosmarrëveshjeve

Komisioni Evropian ofron një platformë për zgjidhjen e mosmarrëveshjeve në internet (OS): https://ec.europa.eu/consumers/odr . Ju mund ta gjeni adresën tonë të postës elektronike në gjurmën e mësipërme. Ne nuk jemi të gatshëm ose të detyruar të marrim pjesë në procedurat e zgjidhjes së mosmarrëveshjeve para një bordi të arbitrazhit të konsumatorit.