முத்திரை

T 5 டி.எம்.ஜி படி

டேவிட் வில்ஹுபர்
vielhuber.de
பாமன்ஸ்ட்ராஸ் 23
94036 பசாவ்

தொடர்பு கொள்ளுங்கள்

தொலைபேசி: +49 (0) 89 21 540 01 42
தொலைநகல்: +49 (0) 89 21 544 59 1
மின்னஞ்சல்: david@vielhuber.de

மதிப்பு கூட்டு வரிகள்

வரி 27 சட்டப்படி விற்பனை வரி அடையாள எண்: விற்பனை வரி சட்டம்: DE 284 595 977

ஐரோப்பிய ஒன்றிய தகராறு தீர்வு

ஐரோப்பிய ஆணையம் ஆன்லைன் தகராறு தீர்க்க (OS) ஒரு தளத்தை வழங்குகிறது: https://ec.europa.eu/consumers/odr . மேலே உள்ள சட்ட அறிவிப்பில் எங்கள் மின்னஞ்சல் முகவரியைக் காணலாம்.

நுகர்வோர் தகராறு தீர்வு / உலகளாவிய நடுவர் குழு

நுகர்வோர் நடுவர் குழுவின் முன் சர்ச்சை தீர்க்கும் நடவடிக்கைகளில் பங்கேற்க நாங்கள் தயாராக இல்லை அல்லது கடமைப்படவில்லை.

உள்ளடக்கத்திற்கான பொறுப்பு

ஒரு சேவை வழங்குநராக, ஜெர்மன் டெலிமீடியா சட்டத்தின் பிரிவு 7 (1) இன் படி பொதுச் சட்டத்தின்படி இந்த பக்கங்களில் உள்ள எங்கள் சொந்த உள்ளடக்கத்திற்கு நாங்கள் பொறுப்பு. Service 8 முதல் 10 டி.எம்.ஜி படி, ஒரு சேவை வழங்குநராக, கடத்தப்பட்ட அல்லது சேமிக்கப்பட்ட மூன்றாம் தரப்பு தகவல்களை கண்காணிக்க அல்லது சட்டவிரோத செயல்பாட்டைக் குறிக்கும் சூழ்நிலைகளை விசாரிக்க நாங்கள் கடமைப்படவில்லை.

பொதுச் சட்டங்களின்படி தகவல்களைப் பயன்படுத்துவதை அகற்ற அல்லது தடுப்பதற்கான கடமைகள் பாதிக்கப்படாமல் உள்ளன. இந்த விஷயத்தில் பொறுப்பு என்பது ஒரு குறிப்பிட்ட சட்ட மீறல் குறித்து நாம் அறிந்த நேரத்திலிருந்தே சாத்தியமாகும். இதுபோன்ற சட்ட மீறல்கள் குறித்து எங்களுக்குத் தெரிந்தவுடன், இந்த உள்ளடக்கத்தை உடனடியாக அகற்றுவோம்.

இணைப்புகளுக்கான பொறுப்பு

எங்கள் சலுகையில் வெளிப்புற மூன்றாம் தரப்பு வலைத்தளங்களுக்கான இணைப்புகள் உள்ளன, யாருடைய உள்ளடக்கத்தில் எங்களுக்கு செல்வாக்கு இல்லை. எனவே, இந்த மூன்றாம் தரப்பு உள்ளடக்கத்திற்கான எந்தவொரு பொறுப்பையும் எங்களால் ஏற்க முடியாது. இணைக்கப்பட்ட பக்கங்களின் உள்ளடக்கத்திற்கு அந்தந்த வழங்குநர் அல்லது பக்கங்களின் ஆபரேட்டர் எப்போதும் பொறுப்பு. இணைக்கப்பட்ட பக்கங்கள் இணைக்கப்பட்ட நேரத்தில் சாத்தியமான சட்ட மீறல்களுக்காக சோதிக்கப்பட்டன. இணைப்பு உருவாக்கப்பட்ட நேரத்தில் சட்டவிரோத உள்ளடக்கம் எதுவும் கிடைக்கவில்லை.

இணைக்கப்பட்ட பக்கங்களின் உள்ளடக்கத்தை நிரந்தரமாக கண்காணிப்பது சட்ட மீறலுக்கான உறுதியான ஆதாரங்கள் இல்லாமல் நியாயமானதல்ல. சட்ட மீறல்கள் குறித்து நாங்கள் அறிந்தால், அத்தகைய இணைப்புகளை உடனடியாக அகற்றுவோம்.

பதிப்புரிமை

வலைத்தள ஆபரேட்டர் உருவாக்கிய இந்த பக்கங்களில் உள்ள உள்ளடக்கம் மற்றும் படைப்புகள் ஜெர்மன் பதிப்புரிமை சட்டத்திற்கு உட்பட்டவை. பதிப்புரிமை வரம்புக்கு வெளியே இனப்பெருக்கம், செயலாக்கம், விநியோகம் மற்றும் எந்தவொரு சுரண்டலுக்கும் அந்தந்த எழுத்தாளர் அல்லது படைப்பாளரின் எழுத்துப்பூர்வ ஒப்புதல் தேவைப்படுகிறது. இந்த வலைத்தளத்தின் பதிவிறக்கங்கள் மற்றும் பிரதிகள் தனியார், வணிகரீதியான பயன்பாட்டிற்கு மட்டுமே அனுமதிக்கப்படுகின்றன.

இந்த தளத்தின் உள்ளடக்கம் ஆபரேட்டரால் உருவாக்கப்படவில்லை என்பதால், மூன்றாம் தரப்பினரின் பதிப்புரிமை கவனிக்கப்படுகிறது. மூன்றாம் தரப்பினரின் குறிப்பிட்ட உள்ளடக்கங்களில் இது போன்ற குறிக்கப்பட்டுள்ளது. இருப்பினும், பதிப்புரிமை மீறல் குறித்து நீங்கள் அறிந்திருந்தால், அதன்படி எங்களுக்கு அறிவிக்கும்படி கேட்டுக்கொள்கிறோம். சட்ட மீறல்கள் குறித்து எங்களுக்குத் தெரிந்தவுடன், அத்தகைய உள்ளடக்கத்தை உடனடியாக அகற்றுவோம்.