Avtryck

Enligt § 5 TMG

David Vielhuber
vielhuber.de
Baumannstrasse 23
94036 Passau

Kontakt

Telefon: +49 (0) 89 21 55 51 22
Telefax: +49 (0) 89 21 55 51 29
E-Mail: david@vielhuber.de

Mervärdesskatt

Moms identifieringsnummer enligt § 27 a lag om moms: DE 284 595 977

EU: s tvistlösning

Europeiska kommissionen tillhandahåller en plattform för online tvistlösning: https://ec.europa.eu/consumers/odr . Du hittar vår e-postadress i det juridiska meddelandet ovan.

Konsumenttvistlösning / universal skiljenämnd

Vi är varken villiga eller skyldiga att delta i tvistlösningsförfaranden inför en skiljedomstol för konsumenter.

Ansvar för innehåll

Som tjänsteleverantör är vi ansvariga för vårt eget innehåll på dessa sidor i enlighet med allmän lag i enlighet med avsnitt 7, punkt 1 i den tyska telemedialagen. Enligt §§ 8 till 10 TMG är vi som tjänsteleverantör inte skyldiga att övervaka överförd eller lagrad information från tredje part eller att undersöka omständigheter som indikerar olaglig aktivitet.

Skyldigheter att ta bort eller blockera användningen av information enligt allmän lag förblir opåverkade. Ansvar i detta avseende är endast möjligt från den tidpunkt då vi blir medvetna om en specifik juridisk överträdelse. Så snart vi blir medvetna om sådana juridiska överträdelser tar vi bort detta innehåll omedelbart.

Ansvar för länkar

Vårt erbjudande innehåller länkar till externa tredjepartswebbplatser över vars innehåll vi inte har något inflytande. Därför kan vi inte ta något ansvar för detta externa innehåll. Respektive leverantör eller operatör av sidorna är alltid ansvarig för innehållet på de länkade sidorna. De länkade sidorna kontrollerades för eventuella juridiska överträdelser när de länkades. Inget olagligt innehåll hittades när länken skapades.

En permanent kontroll av innehållet på de länkade sidorna är inte rimligt utan konkreta bevis för ett intrång. Om vi ​​blir medvetna om lagliga överträdelser tar vi bort sådana länkar omedelbart.

Upphovsrätt

Innehållet och verken på dessa sidor som skapats av webbplatsoperatören omfattas av tysk upphovsrättslag. Reproduktion, bearbetning, distribution och all typ av exploatering utanför upphovsrättsgränserna kräver skriftligt samtycke från respektive författare eller skapare. Nedladdningar och kopior av denna webbplats är endast tillåtna för privat, icke-kommersiellt bruk.

I den mån innehållet på denna webbplats inte skapades av operatören följs tredje parts upphovsrätt. Särskilt innehåll från tredje part är markerat som sådant. Om du ändå blir medveten om upphovsrättsintrång ber vi dig att meddela oss om detta. Så snart vi blir medvetna om lagliga överträdelser tar vi bort sådant innehåll omedelbart.