Odcisk

Zgodnie z § 5 TMG

David Vielhuber
vielhuber.de
Baumannstrasse 23
94036 Passau

Kontakt

Telefon: +49 (0) 89 21 540 01 42
Faks: +49 (0) 89 21 544 59 1
E-mail: david@vielhuber.de

Podatek od wartości dodanej

Numer identyfikacji podatkowej zgodnie z §27 ustawy o podatku obrotowym: DE 284 595 977

Rozstrzygnięcie sporu

Komisja Europejska zapewnia platformę do internetowego rozstrzygania sporów (OS): https://ec.europa.eu/consumers/odr . Nasz adres e-mail można znaleźć w powyższej informacji prawnej. Nie jesteśmy skłonni ani zobowiązani do udziału w postępowaniu rozstrzygającym spory przed komisją arbitrażową konsumentów.