Meneka nombor

Seorang lelaki memikirkan nombor yang \(1\) , \(2\) atau \(3\) dan seorang perempuan kemudiannya hanya dibenarkan bertanya satu soalan tentang nombor itu. Budak itu hanya boleh menjawab " Ya ", " Tidak ", atau " Saya tidak tahu" . Melalui soalan yang bijak, gadis itu berjaya menamakan nombor yang betul yang lelaki itu fikirkan selepas lelaki itu menjawabnya. Apakah soalan anda?


Penyelesaian yang mungkin ialah: " Saya juga sedang memikirkan salah satu nombor ini. Adakah nombor anda dinaikkan oleh nombor saya lebih besar daripada \(2\) ? " Iaitu, biarkan \(n\) menjadi nombor lelaki (yang perempuan itu lakukan tidak tahu), dan \(m\) nombor gadis itu (yang lelaki itu tidak tahu). Kemudian:

$$n=1 \Rightarrow \text{Nein: } 1^m = 1 \ngtr 2 \,\, \forall \, m \in \{ 1, 2, 3 \}$$ $$n=2 \Rightarrow \text{Ich weiß es nicht: } \text{Ob } 2^m > 2 \text{ hängt von } m \text{ ab}$$ $$n=3 \Rightarrow \text{Ja: } 3^m \geq 3 > 2 \,\, \forall \, m \in \{ 1, 2, 3 \}$$

Belakang