Korona matematik

11.11.2021 tarihli RKI haftalık raporunda , yoğun bakım ünitesindeki 60 yaş üstü korona hastalarının \(36\%\) zaten tam olarak aşılanmış olduğu sayfa 22'de listelenmiştir. Bu yaş grubunda, \(87\%\) bu noktada tamamen aşılanmıştır (bkz. s. 18).


Belki:

  • \(G\): 60 yaş üstü aşılar yapılıyor
  • \(U\): 60 yaş üstü aşı yaptırmıyor
  • \(I\): 60 yaş üstü yoğun bakımda

Şimdi

$$P(G) = 0,87 \wedge P(U) = 0,13.$$

Ayrıca

$$P(G|I) = \frac{P(G \cap I)}{P(I)} = 0,36 \wedge P(U|I) = \frac{P(U \cap I)}{P(I)} = 0,64.$$

Öyle

$$P(G \cap I) = 0,36 \cdot P(I) \wedge P(U \cap I) = 0,64 \cdot P(I)$$

ve çünkü

$$P(I|U) = \frac{P(I \cap U)}{P(U)} = \frac{P(U \cap I)}{P(U)} = \frac{0,64 \cdot P(I)}{0,13} \Rightarrow P(I) = \frac{0,13 \cdot P(I|U)}{0,64}.$$

Takip eder

$$P(I|G) = \frac{P(I \cap G)}{P(G)} = \frac{P(G \cap I)}{P(G)} = \frac{0,36 \cdot P(I)}{0,87} = \frac{0,36 \cdot \frac{0,13 \cdot P(I|U)}{0,64}}{0,87} = \frac{0,36 \cdot 0,13}{0,64 \cdot 0,87} \cdot P(I|U) \approx 0,08 \cdot P(I|U).$$

Bu, 60 yaş üstü kişilerin yoğun bakım ünitesine girme riskinin, aşı olmayanlarda aşı olanlara göre 10 kat daha fazla olduğu anlamına geliyor.

Geri