Veri koruması

1. Bir bakışta veri koruma

Genel bilgi

Aşağıdaki bilgiler, bu web sitesini ziyaret ettiğinizde kişisel verilerinize ne olduğuna dair basit bir genel bakış sağlar. Kişisel veriler, kişisel olarak tanımlanabileceğiniz verilerdir. Veri koruma konusu ile ilgili detaylı bilgiyi bu metnin altındaki veri koruma beyanımızda bulabilirsiniz.

Bu web sitesinde veri toplama

Bu web sitesinde veri toplamadan kim sorumludur?

Bu web sitesinde veri işleme, web sitesi operatörü tarafından gerçekleştirilir. İletişim bilgilerini bu web sitesinin baskısında bulabilirsiniz.

Verilerinizi nasıl topluyoruz?

Bir yandan verileriniz bize ilettiğinizde toplanır. Bu olabilir, için. Örneğin, bir iletişim formuna girdiğiniz veriler.

Diğer veriler, BT sistemlerimiz tarafından web sitesini ziyaret ettiğinizde otomatik olarak veya sizin izninizle kaydedilir. Bu temelde teknik verilerdir (ör. İnternet tarayıcısı, işletim sistemi veya sayfanın görüntülenme saati). Bu veriler, bu web sitesine girdiğiniz anda otomatik olarak toplanır.

Verilerinizi ne için kullanıyoruz?

Web sitesinin hatasız olmasını sağlamak için verilerin bir kısmı toplanmaktadır. Kullanıcı davranışınızı analiz etmek için diğer veriler kullanılabilir.

Verilerinizle ilgili haklarınız nelerdir?

Saklanan kişisel verilerinizin kaynağı, alıcısı ve amacı hakkında istediğiniz zaman ücretsiz olarak bilgi alma hakkına sahipsiniz. Ayrıca bu verilerin düzeltilmesini veya silinmesini talep etme hakkına da sahipsiniz. Veri işlemeye onay verdiyseniz, bu izni ileride istediğiniz zaman iptal edebilirsiniz. Ayrıca, kişisel verilerinizin işlenmesinin belirli koşullar altında kısıtlanmasını talep etme hakkına da sahipsiniz. Ayrıca yetkili denetim makamına şikayette bulunma hakkına da sahipsiniz.

Veri korumayla ilgili başka sorularınız varsa, yasal bildirimde verilen adresten istediğiniz zaman bizimle iletişime geçebilirsiniz.

Analiz araçları ve üçüncü taraf araçları

Bu web sitesini ziyaret ettiğinizde, sörf davranışınız istatistiksel olarak değerlendirilebilir. Bu esas olarak sözde analiz programları ile yapılır.

Bu analiz programları hakkında ayrıntılı bilgileri aşağıdaki veri koruma beyanında bulabilirsiniz.

2. Barındırma ve İçerik Dağıtım Ağları (CDN)

Harici barındırma

Bu web sitesi harici bir servis sağlayıcı (barındırıcı) tarafından barındırılmaktadır. Bu web sitesinde kaydedilen kişisel veriler, ev sahibinin sunucularında saklanır. Bu, öncelikle IP adreslerini, iletişim isteklerini, meta ve iletişim verilerini, sözleşme verilerini, iletişim bilgilerini, adları, web sitesi erişimlerini ve bir web sitesi aracılığıyla oluşturulan diğer verileri içerebilir.

Ev sahibi, potansiyel ve mevcut müşterilerimizle sözleşmeyi yerine getirmek amacıyla (Madde 6 Para. 1 lit.b GDPR) ve çevrimiçi teklifimizin profesyonel bir sağlayıcı tarafından güvenli, hızlı ve verimli bir şekilde sağlanması için kullanılır (Madde 6 Para . 1 litre f GDPR).

Ev sahibimiz, verilerinizi yalnızca performans yükümlülüklerini yerine getirmek ve bu verilerle ilgili talimatlarımızı takip etmek için gerekli olduğu ölçüde işleyecektir.

Aşağıdaki barındırıcıyı kullanıyoruz:

domainfactory GmbH
Oskar-Messter-Str. 33
85737 Ismaning
Almanya

Sipariş işleme için bir sözleşmenin imzalanması

Veri korumaya uygun işlemeyi sağlamak için, barındırıcımızla bir sipariş işleme sözleşmesi imzaladık.

3. Genel bilgiler ve zorunlu bilgiler

Veri koruması

Bu web sitesinin operatörleri kişisel verilerinizin korunmasını çok ciddiye almaktadır. Kişisel verilerinizi gizli olarak ve yasal veri koruma düzenlemelerine ve bu veri koruma beyanına uygun olarak işliyoruz.

Bu web sitesini kullandığınızda çeşitli kişisel veriler toplanır. Kişisel veriler, kişisel olarak tanımlanabileceğiniz verilerdir. Bu veri koruma beyanı, hangi verileri topladığımızı ve bunları ne için kullandığımızı açıklar. Ayrıca bunun nasıl ve ne amaçla yapıldığını da açıklar.

İnternet üzerinden veri aktarımının (örneğin e-posta ile iletişim kurarken) güvenlik açıkları olabileceğine dikkat çekiyoruz. Verilerin üçüncü şahısların erişimine karşı tam olarak korunması mümkün değildir.

Sorumlu kuruluşa not

Bu web sitesinde veri işlemeden sorumlu kuruluş,:

David Vielhuber
Baumannstrasse 23
94036 Passau

Telefon: +49 (0) 89 21540 01 42
E-posta: david@vielhuber.de

Sorumlu kuruluş, tek başına veya başkalarıyla birlikte kişisel verilerin (örneğin isimler, e-posta adresleri vb.)

Depolama süresi

Bu veri koruma beyanında belirli bir saklama süresi belirtilmedikçe, kişisel verileriniz, veri işleme amacı artık geçerli olmayana kadar bizde kalacaktır. Silinmesi için meşru bir talepte bulunursanız veya veri işlemeye yönelik onayınızı geri alırsanız, kişisel verilerinizi saklamak için yasal olarak izin verilen başka nedenlere sahip olmadıkça (örneğin vergi veya ticari saklama süreleri) verileriniz silinecektir; ikinci durumda, silme, bu nedenler artık geçerli olmadığında gerçekleşir.

ABD'ye veri aktarımı hakkında not

ABD merkezli şirketlerin araçları web sitemize entegre edilmiştir. Bu araçlar aktif olduğunda, kişisel verileriniz ilgili şirketlerin ABD sunucularına aktarılabilir. ABD'nin AB veri koruma yasası anlamında güvenli bir üçüncü ülke olmadığını belirtmek isteriz. ABD şirketleri, ilgili kişi olarak buna karşı yasal işlem başlatamadan, kişisel verileri güvenlik yetkililerine teslim etmekle yükümlüdür. Bu nedenle, ABD makamlarının (örneğin, gizli hizmetler) verilerinizi izleme amacıyla ABD sunucularında işleyebileceği, değerlendirebileceği ve kalıcı olarak depolayabileceği göz ardı edilemez. Bu işleme faaliyetleri üzerinde hiçbir etkimiz yoktur.

Veri işlemeye verdiğiniz onayın iptali

Birçok veri işleme işlemi yalnızca sizin açık onayınız ile mümkündür. Onayınızı istediğiniz zaman iptal edebilirsiniz. İptalden önce yürütülen veri işlemenin yasallığı iptalden etkilenmez.

Özel durumlarda veri toplanmasına ve doğrudan reklama itiraz etme hakkı (Madde 21 GDPR)

Veri işleme, Madde 6 Paragraf 1 litre E veya F GDPR temelinde gerçekleşirse, kişisel verilerinizin işlenmesine, özel durumunuzdan kaynaklanan nedenlerle istediğiniz zaman itiraz etme hakkına sahipsiniz; bu aynı zamanda bu hükümlere dayalı profil oluşturma için de geçerlidir. İşlemenin dayandığı ilgili yasal dayanak, bu veri koruma beyanında bulunabilir. İtiraz ederseniz, işleme için çıkarlarınıza, haklarınıza ve özgürlüklerinize ağır basan zorlayıcı meşru nedenleri kanıtlayamazsak veya işleme yasal iddiaları ileri sürmeye, uygulamaya veya savunmaya hizmet etmedikçe, artık ilgili kişisel verilerinizi işlemeyeceğiz ( GDPR 21. maddenin 1. paragrafına göre itiraz.

Kişisel verileriniz doğrudan posta işletmek amacıyla işleniyorsa, sizinle ilgili kişisel verilerin bu tür reklam amacıyla işlenmesine her zaman itiraz etme hakkına sahipsiniz; bu, bu tür doğrudan reklamlarla bağlantılı olduğu ölçüde profil oluşturma için de geçerlidir. İtiraz ederseniz, kişisel verileriniz artık doğrudan pazarlama amaçları için kullanılmayacaktır (GDPR Madde 21 (2) uyarınca itiraz).

Yetkili denetim makamına itiraz hakkı

GDPR'nin ihlal edilmesi durumunda, veri sahipleri, bir denetim makamına, özellikle de ikamet ettikleri üye devlette, işyerinde veya iddia edilen ihlal yerinde şikayette bulunma hakkına sahiptir. Temyiz hakkı, diğer idari veya adli çözüm yollarına halel getirmeksizin mevcuttur.

Veri taşınabilirliği hakkı

Onayınıza dayanarak veya size veya üçüncü bir tarafa ortak, makine tarafından okunabilir bir formatta devredilen bir sözleşmenin yerine getirilmesiyle otomatik olarak işlediğimiz verilere sahip olma hakkına sahipsiniz. Verilerin başka bir sorumlu kişiye doğrudan aktarılmasını talep ederseniz, bu yalnızca teknik olarak mümkünse yapılacaktır.

SSL veya TLS şifreleme

Güvenlik nedenleriyle ve site operatörü olarak bize gönderdiğiniz siparişler veya sorular gibi gizli içeriğin iletimini korumak için bu site SSL veya TLS şifrelemesini kullanır. Şifreli bir bağlantıyı, tarayıcının adres satırının "http: //" den "https: //" e değişmesi ve tarayıcınızın satırındaki kilit simgesiyle tanıyabilirsiniz.

SSL veya TLS şifrelemesi etkinleştirilirse, bize ilettiğiniz veriler üçüncü şahıslar tarafından okunamaz.

Bilgi, silme ve düzeltme

Yürürlükteki yasal hükümler çerçevesinde, saklanan kişisel verileriniz, bunların kaynağı ve alıcısı ve veri işlemenin amacı hakkında ücretsiz bilgi alma ve gerekirse bu verileri düzeltme veya silme hakkına sahipsiniz. Kişisel veriler konusunda başka sorularınız varsa, yasal bildirimde verilen adresten istediğiniz zaman bizimle iletişime geçebilirsiniz.

İşlemenin kısıtlanması hakkı

Kişisel verilerinizin işlenmesinin kısıtlanmasını talep etme hakkına sahipsiniz. Yasal uyarıda verilen adresten istediğiniz zaman bizimle iletişime geçebilirsiniz. İşlemenin kısıtlanması hakkı aşağıdaki durumlarda mevcuttur:

Kişisel verilerinizin işlenmesini kısıtladıysanız, bu verilere - saklanmaları haricinde - sadece sizin izninizle veya yasal iddiaların oluşturulması, kullanılması veya savunulması veya başka bir gerçek veya tüzel kişinin haklarının korunması veya önemli kamu yararı nedenleriyle izin verilebilir Avrupa Birliği veya bir üye ülke tarafından işlenmiştir.

4. Bu web sitesinde veri toplama

Kurabiye

İnternet sayfalarımızda "tanımlama bilgileri" kullanılmaktadır. Çerezler küçük metin dosyalarıdır ve cihazınıza herhangi bir zarar vermez. Bir oturum süresince geçici olarak (oturum çerezleri) veya kalıcı olarak (kalıcı çerezler) cihazınızda saklanırlar. Oturum çerezleri, ziyaretinizden sonra otomatik olarak silinir. Kalıcı tanımlama bilgileri, siz onları silene veya web tarayıcınız otomatik olarak silene kadar terminal cihazınızda saklanır.

Bazı durumlarda, üçüncü taraf şirketlerden gelen tanımlama bilgileri, web sitemize girdiğinizde (üçüncü taraf tanımlama bilgileri) cihazınızda da saklanabilir. Bunlar bizim veya sizin belirli üçüncü taraf hizmetlerini (ör. Ödeme hizmetlerini işlemek için tanımlama bilgileri) kullanmanıza olanak tanır.

Çerezlerin farklı işlevleri vardır. Bazı web sitesi işlevleri bunlar olmadan çalışmayacağı için teknik olarak çok sayıda çerez gereklidir (örneğin, alışveriş sepeti işlevi veya videoların görüntülenmesi). Diğer çerezler, kullanıcı davranışını değerlendirmek veya reklamları görüntülemek için kullanılır.

Elektronik iletişim sürecini yürütmek (gerekli çerezler) veya ihtiyaç duyduğunuz belirli işlevleri sağlamak (örneğin alışveriş sepeti işlevi için işlevsel çerezler) veya web sitesini optimize etmek için gerekli olan çerezler (ör. Web kitlesini ölçmek için çerezler) Madde 6 Paragraf 1 litre temelinde. f GDPR, farklı bir yasal dayanak verilmediği sürece. Web sitesi operatörü, hizmetlerinin teknik olarak hatasız ve optimize edilmiş bir şekilde sağlanması için çerezleri saklamak konusunda meşru bir menfaat sahibidir. Çerezlerin depolanması için onay talep edilmişse, ilgili çerezler münhasıran bu izne göre saklanır (Madde 6 Paragraf 1 lit. a GDPR); onay herhangi bir zamanda iptal edilebilir.

Tarayıcınızı, çerezlerin ayarlanması hakkında bilgilendirilecek ve yalnızca bireysel durumlarda çerezlere izin verecek şekilde ayarlayabilir, belirli durumlarda veya genel olarak çerezlerin kabul edilmesini hariç tutabilir ve tarayıcıyı kapattığınızda çerezlerin otomatik olarak silinmesini etkinleştirebilirsiniz. Çerezleri devre dışı bırakırsanız, bu web sitesinin işlevselliği kısıtlanabilir.

Çerezlerin üçüncü taraf şirketler tarafından veya analiz amacıyla kullanıldığı ölçüde, sizi bu veri koruma beyanında ayrıca bilgilendireceğiz ve gerekirse onayınızı isteyeceğiz.

Sunucu günlük dosyaları

Web sitesi sağlayıcısı, tarayıcınızın otomatik olarak bize ilettiği sözde sunucu günlük dosyalarındaki bilgileri otomatik olarak toplar ve depolar. bunlar:

Bu veriler diğer veri kaynaklarıyla birleştirilmeyecektir.

Bu veriler, 6. maddenin 1. paragrafına dayanılarak toplanır. f GDPR. Web sitesi operatörü, web sitesinin teknik olarak hatasız sunumu ve optimizasyonu konusunda meşru bir ilgiye sahiptir - bunun için sunucu günlük dosyalarının kaydedilmesi gerekir.

5. Analiz araçları ve reklamcılık

Google Analytics

Bu web sitesi, Google Analytics web analiz hizmetinin işlevlerini kullanır. Sağlayıcı, Google Ireland Limited ("Google"), Gordon House, Barrow Street, Dublin 4, İrlanda'dır.

Google Analytics, web sitesi operatörünün web sitesi ziyaretçilerinin davranışını analiz etmesini sağlar. Web sitesi operatörü, sayfa görünümleri, kalış süresi, kullanılan işletim sistemleri ve kullanıcının kökeni gibi çeşitli kullanım verilerini alır. Bu veriler, Google tarafından ilgili kullanıcıya veya cihazına atanan bir profilde birleştirilebilir.

Google Analytics, kullanıcının kullanıcı davranışını analiz etmek amacıyla tanınmasını sağlayan teknolojileri kullanır (ör. Çerezler veya cihaz parmak izi). Bu web sitesinin kullanımıyla ilgili olarak Google tarafından toplanan bilgiler genellikle ABD'deki bir Google sunucusuna aktarılır ve orada saklanır.

Bu analiz aracı, Madde 6 paragraf 1 litre temelinde kullanılır. f GDPR. Web sitesi operatörü, hem web sitesini hem de reklamcılığını optimize etmek için kullanıcı davranışını analiz etmede meşru bir ilgiye sahiptir. Karşılık gelen bir onay talep edilmişse (örneğin, çerezlerin depolanmasına izin verilmesi), işleme yalnızca Madde 6 Paragraf 1 litre temelinde gerçekleştirilir. bir GDPR; onay herhangi bir zamanda iptal edilebilir.

ABD'ye veri aktarımı, AB Komisyonu'nun standart sözleşme maddelerine dayanmaktadır. Ayrıntılar burada bulunabilir: https://privacy.google.com/businesses/controllerterms/mccs/ .

Google Analytics'i devre dışı bırakın

IP anonimleştirme

Bu web sitesinde IP anonimleştirme işlevini etkinleştirdik. Sonuç olarak, IP adresiniz ABD'ye iletilmeden önce Google tarafından Avrupa Birliği üye devletlerinde veya Avrupa Ekonomik Alanı Anlaşmasının diğer sözleşme ülkelerinde kısaltılacaktır. Tam IP adresi yalnızca ABD'deki bir Google sunucusuna iletilir ve istisnai durumlarda orada kısaltılır. Bu web sitesinin operatörü adına, Google bu bilgileri web sitesini kullanımınızı değerlendirmek, web sitesi aktivitesi hakkında raporlar hazırlamak ve web sitesi operatörüne web sitesi aktivitesi ve internet kullanımıyla ilgili diğer hizmetleri sağlamak için kullanacaktır. Google Analytics'in bir parçası olarak tarayıcınız tarafından iletilen IP adresi diğer Google verileriyle birleştirilmeyecektir.

Tarayıcı eklentisi

Aşağıdaki bağlantı altında bulunan tarayıcı eklentisini indirip yükleyerek Google'ın verilerinizi toplamasını ve işlemesini engelleyebilirsiniz: https://tools.google.com/dlpage/gaoptout?hl=de .

Google Analytics'te kullanıcı verilerinin işlenmesi hakkında daha fazla bilgiyi Google'ın veri koruma beyanında bulabilirsiniz: https://support.google.com/analytics/answer/6004245?hl=de .

Sipariş düzenleniyor

Google ile bir sipariş işleme sözleşmesi imzaladık ve Google Analytics'i kullanırken Alman veri koruma yetkililerinin katı gereksinimlerini tam olarak uyguladık.

Depolama süresi

Google tarafından kullanıcı ve etkinlik düzeyinde saklanan ve çerezler, kullanıcı kimlikleri (ör. Kullanıcı kimliği) veya reklam kimlikleri (ör. DoubleClick çerezleri, Android reklam kimliği) ile bağlantılı veriler 14 ay sonra anonimleştirilir veya silindi. Bununla ilgili ayrıntıları aşağıdaki bağlantıda bulabilirsiniz: https://support.google.com/analytics/answer/7667196?hl=de