Adat védelem

1. Adatvédelem egy pillanat alatt

Általános információ

Az alábbi információk egyszerű áttekintést nyújtanak arról, hogy mi történik az Ön személyes adataival, amikor felkeresi ezt a weboldalt. A személyes adatok mindazok az adatok, amelyekkel személyesen azonosíthatók. Az adatvédelem témájáról részletes információkat talál a jelen szöveg alatti adatvédelmi nyilatkozatunkban.

Adatgyűjtés ezen a weboldalon

Ki felelős a weboldalon történő adatgyűjtésért?

A weboldalon az adatkezelést a weboldal üzemeltetője végzi. A kapcsolattartó adatait ezen a weboldalon találhatók meg.

Hogyan gyűjtjük az adatait?

Egyrészt az Ön adatait akkor gyűjtjük, amikor közli velünk. Ez lehet, mert. Például a kapcsolatfelvételi űrlapon megadott adatok.

Az egyéb adatokat automatikusan vagy az Ön beleegyezésével rögzítjük, amikor informatikai rendszereink felkeresik a weboldalt. Ezek elsősorban technikai adatok (pl. Internetböngésző, operációs rendszer vagy az oldal megtekintési ideje). Ezeket az adatokat automatikusan gyűjtjük, amint belép a webhelyre.

Mire használjuk az adatait?

Az adatok egy részét a weboldal hibamentességének biztosítása érdekében gyűjtik. Egyéb adatok felhasználhatók a felhasználói viselkedés elemzésére.

Milyen jogai vannak az adataival kapcsolatban?

Önnek joga van bármikor ingyenesen információt kapni a tárolt személyes adatainak eredetéről, címzettjéről és céljáról. Önnek joga van kérni ezen adatok helyesbítését vagy törlését. Ha beleegyezését adta az adatkezeléshez, a jövőben bármikor visszavonhatja ezt a hozzájárulást. Önnek joga van azt is kérni, hogy bizonyos körülmények között korlátozza személyes adatainak kezelését. Önnek jogában áll panaszt benyújtani az illetékes felügyeleti hatóságnál.

Bármikor kapcsolatba léphet velünk a jogi közleményben megadott címen, ha további kérdése van az adatvédelemmel kapcsolatban.

Elemző eszközök és harmadik féltől származó eszközök

Amikor felkeresi ezt a weboldalt, statisztikailag kiértékelhető a szörfözéssel kapcsolatos viselkedése. Ez főleg úgynevezett elemző programokkal történik.

Ezen elemzési programokról részletes információkat talál a következő adatvédelmi nyilatkozatban.

2. Tárhely és tartalomszolgáltató hálózatok (CDN)

Külső tárhely

Ezt a weboldalt külső szolgáltató (hoster) üzemelteti. Az ezen a weboldalon rögzített személyes adatokat a gazdagép szerverein tárolják. Ez elsősorban IP-címeket, kapcsolatfelvételi kérelmeket, meta- és kommunikációs adatokat, szerződéses adatokat, elérhetőségeket, neveket, weboldal-hozzáféréseket és más, a weboldalon keresztül generált adatokat foglalhat magában.

Az állomást arra használják, hogy teljesítsék a potenciális és meglévő ügyfeleinkkel kötött szerződést (GDPR 6. cikk, (1) bekezdés, b) pont), valamint annak érdekében, hogy egy professzionális szolgáltató biztonságos, gyors és hatékony szolgáltatást nyújtson online ajánlatainkhoz (6. cikk, (4) bekezdés) . 1 liter.f GDPR).

Hostunk csak olyan mértékben dolgozza fel az Ön adatait, amennyire ez szükséges a teljesítési kötelezettségeinek teljesítéséhez, és kövesse az ezen adatokkal kapcsolatos utasításokat.

A következő hostert használjuk:

domainfactory GmbH
Oskar-Messter-Str. 33
85737 Ismaning
Németország

A megrendelés feldolgozására vonatkozó szerződés megkötése

Az adatvédelmi előírásoknak megfelelő feldolgozás biztosítása érdekében megrendelőnkkel megrendelés-feldolgozási szerződést kötöttünk.

3. Általános információk és kötelező információk

Adat védelem

A weboldal üzemeltetői nagyon komolyan veszik az Ön személyes adatainak védelmét. Személyes adatait bizalmasan, a törvényi adatvédelmi előírásoknak és ezen adatvédelmi nyilatkozatnak megfelelően kezeljük.

A webhely használatakor különféle személyes adatokat gyűjtünk. A személyes adatok olyan adatok, amelyekkel személyesen azonosítható. Ez az adatvédelmi nyilatkozat elmagyarázza, hogy mely adatokat gyűjtjük és mire használjuk fel. Azt is elmagyarázza, hogyan és milyen célból történik ez.

Kiemeljük, hogy az interneten keresztüli adatátvitel (pl. E-mailen történő kommunikáció esetén) biztonsági hiányosságokkal járhat. Az adatok teljes védelme harmadik felek általi hozzáféréssel szemben nem lehetséges.

Megjegyzés a felelős szervről

Az ezen a weboldalon végzett adatkezelésért felelős szerv::

Dávid Vielhuber
Baumannstrasse 23
94036 Passau

Telefon: +49 (0) 89 21 55 51 22
E-Mail: david@vielhuber.de

A felelős szerv az a természetes vagy jogi személy, aki egyedül vagy másokkal együtt dönt a személyes adatok (pl. Nevek, e-mail címek stb.) Feldolgozásának céljairól és eszközeiről.

Tárolási időszak

Hacsak ebben az adatvédelmi nyilatkozatban nincs megadva egy meghatározott tárolási időszak, az Ön személyes adatai mindaddig nálunk maradnak, amíg az adatkezelés célja már nem érvényes. Ha jogos törlést kér az adatkezeléshez, vagy visszavonja az adatkezeléshez való hozzájárulását, akkor az adatait töröljük, kivéve, ha más jogilag megengedett okunk van személyes adatainak tárolására (pl. Adók vagy kereskedelmi megőrzési időszakok); utóbbi esetben a törlésre azután kerül sor, hogy ezek az okok már nem érvényesek.

Megjegyzés az USA-ba történő adatátvitelről

Az USA-ban székhellyel rendelkező vállalatok eszközei integrálódnak weboldalunkra. Amikor ezek az eszközök aktívak, az Ön személyes adatait továbbíthatjuk az adott társaság amerikai szervereire. Szeretnénk felhívni a figyelmet arra, hogy az USA az EU adatvédelmi törvénye értelmében nem biztonságos harmadik ország. Az amerikai vállalatok kötelesek személyes adatokat átadni a biztonsági hatóságoknak anélkül, hogy Ön, mint az érintett személy jogi lépéseket tehetne ez ellen. Ezért nem zárható ki, hogy az amerikai hatóságok (pl. Titkosszolgálatok) megfigyelés céljából feldolgozhatják, kiértékelhetik és véglegesen tárolhatják adatait az amerikai szervereken. Nincs hatással ezekre a feldolgozási tevékenységekre.

Az adatkezeléshez való hozzájárulás visszavonása

Számos adatfeldolgozási művelet csak az Ön kifejezett hozzájárulásával lehetséges. Bármikor visszavonhatja beleegyezését. A visszavonás előtt végzett adatkezelés jogszerűségét a visszavonás nem befolyásolja.

Különleges esetekben az adatgyűjtés és a közvetlen reklámozás elleni tiltakozás joga (GDPR 21. cikk)

Ha az adatkezelés a GDPR 6. cikk (1) bekezdésének E vagy F pontja alapján történik, akkor Önnek joga van bármikor tiltakozni személyes adatainak kezelése ellen az Ön helyzetéből fakadó okokból; ez vonatkozik az e rendelkezések alapján történő profilalkotásra is. A feldolgozás alapjául szolgáló jogalap ebben az adatvédelmi nyilatkozatban található. Ha kifogást emel, akkor a továbbiakban nem kezeljük az érintett személyes adatait, hacsak nem tudjuk bizonyítani a feldolgozás védelméhez méltó kényszerítő okokat, amelyek felülmúlják az Ön érdekeit, jogait és szabadságait, vagy ha a feldolgozás jogi követelések érvényesítésére, érvényesítésére vagy védelmére szolgál ( Kifogás a GDPR 21. cikkének (1) bekezdése szerint).

Ha személyes adatait a direkt levelek működtetése céljából kezeljük, akkor bármikor jogában áll tiltakozni az Önre vonatkozó személyes adatok ilyen reklámozás céljából történő kezelése ellen; ez vonatkozik a profilalkotásra is, amennyiben az ilyen közvetlen reklámozáshoz kapcsolódik. Ha kifogást emel, személyes adatait a továbbiakban nem használják közvetlen marketing célokra (kifogás a GDPR 21. cikkének (2) bekezdése szerint).

Fellebbezés joga az illetékes felügyeleti hatósághoz

A GDPR megsértése esetén az érintetteknek joguk van panaszt benyújtani egy felügyeleti hatósághoz, különösen szokásos tartózkodási helyük szerinti tagállamban, munkahelyükön vagy az állítólagos jogsértés helyén. A fellebbezéshez való jog az egyéb közigazgatási vagy bírósági jogorvoslatok sérelme nélkül fennáll.

Az adatok hordozhatóságához való jog

Önnek joga van olyan adatokhoz, amelyeket az Ön beleegyezése alapján vagy egy szerződés teljesítése során automatikusan feldolgozunk Önnek vagy harmadik félnek, közös, géppel olvasható formátumban. Ha az adatok közvetlen továbbítását kéri egy másik felelős személynek, akkor ez csak akkor valósul meg, ha ez műszakilag megvalósítható.

SSL vagy TLS titkosítás

Biztonsági okokból és a bizalmas tartalom továbbításának védelme érdekében, mint például a megrendelők vagy a megkeresések, amelyeket Ön weboldal-üzemeltetőként küld nekünk, ez a webhely SSL vagy TLS titkosítást használ. A titkosított kapcsolatot felismerheti azáltal, hogy a böngésző címsora "http: //" -ről "https: //" -re változik, és a böngésző sorában található zár szimbólum alapján.

Ha az SSL vagy TLS titkosítás aktiválva van, akkor a nekünk továbbított adatokat harmadik felek nem olvashatják el.

Tájékoztatás, törlés és helyesbítés

Az alkalmazandó jogszabályi rendelkezések keretein belül Önnek joga van ingyenes információkat tárolni a tárolt személyes adatairól, azok eredetéről és címzettjéről, valamint az adatkezelés céljáról, és szükség esetén joga van ezen adatok helyesbítésére vagy törlésére. Bármikor kapcsolatba léphet velünk a jogi értesítésben megadott címen, ha további kérdése van a személyes adatok témájával kapcsolatban.

A feldolgozás korlátozásához való jog

Önnek joga van kérni személyes adatainak kezelésének korlátozását. A jogi értesítésben megadott címen bármikor kapcsolatba léphet velünk. A feldolgozás korlátozásához a következő esetekben van jog:

Ha korlátozta személyes adatainak feldolgozását, ezeket az adatokat - a tárolásukon kívül - csak az Ön beleegyezésével, jogi igények előterjesztésére, érvényesítésére vagy védelmére, vagy más természetes vagy jogi személy jogainak védelmére, vagy fontos közérdekből szabad felhasználni. az Európai Unió vagy egy tagállam kezeli.

4. Adatgyűjtés ezen a weboldalon

Cookie-k

Internetes oldalaink úgynevezett "sütiket" használnak. A sütik apró szöveges fájlok, és nem okoznak kárt az eszközben. Vagy ideiglenesen egy munkamenet (munkamenet-sütik), vagy véglegesen (állandó sütik) tárolódnak az eszközödön. A munkamenet sütik a látogatás után automatikusan törlődnek. Az állandó sütik mindaddig tárolódnak a végberendezésen, amíg Ön maga nem törli azokat, vagy a böngészője automatikusan törli őket.

Bizonyos esetekben harmadik féltől származó sütik is tárolhatók az Ön eszközén, amikor belép a weboldalunkra (harmadik féltől származó sütik). Ezek lehetővé teszik számunkra vagy Önnek, hogy bizonyos harmadik felektől származó szolgáltatásokat használjunk (például cookie-kat a fizetési szolgáltatások feldolgozásához).

A sütiknek különböző funkcióik vannak. Számos sütire van szükség technikailag, mert bizonyos webhelyfunkciók ezek nélkül nem működnének (pl. A bevásárlókosár funkció vagy a videók megjelenítése). Más sütiket használunk a felhasználói viselkedés értékelésére vagy a hirdetések megjelenítésére.

Az elektronikus kommunikációs folyamat végrehajtásához szükséges cookie-k (szükséges sütik) vagy bizonyos kívánt funkciók biztosítása (funkcionális sütik, pl. A bevásárlókosár-funkcióhoz) vagy a weboldal optimalizálása (például a webes közönség mérésére szolgáló sütik) a 6. cikk (1) bekezdése alapján f GDPR, hacsak más jogalapot nem adnak meg. A weboldal üzemeltetője jogos érdeke a sütik tárolása szolgáltatásainak technikailag hibamentes és optimalizált biztosítása érdekében. Ha hozzájárulást kértek a sütik tárolásához, akkor az érintett sütiket kizárólag ezen hozzájárulás alapján tároljuk (GDPR 6. cikk (1) bekezdés); a hozzájárulás bármikor visszavonható.

Beállíthatja böngészőjét úgy, hogy tájékoztatást kapjon a sütik beállításáról, és csak egyedi esetekben engedélyezze a sütik használatát, kizárja a sütik elfogadását bizonyos esetekben vagy általában, és aktiválja a sütik automatikus törlését a böngésző bezárásakor. Ha a sütik inaktiválódnak, akkor a weboldal funkcionalitása korlátozott lehet.

Amennyiben cookie-kat harmadik fél cégek használnak, vagy elemzési célokra, erről külön tájékoztatjuk Önt ezen adatvédelmi nyilatkozat keretében, és ha szükséges, kérjük az Ön beleegyezését.

Szerver naplófájlok

A weboldal szolgáltatója automatikusan információkat gyűjt úgynevezett szerver naplófájlokba, amelyeket böngészője automatikusan továbbít nekünk. ezek:

Ezeket az adatokat nem kombinálják más adatforrásokkal.

Ezeket az adatokat a 6. cikk (1) bekezdése alapján gyűjtik. f GDPR. A weboldal üzemeltetője jogos érdeke a weboldalának technikailag hibamentes bemutatása és optimalizálása - ehhez a szerver naplófájljait rögzíteni kell.

5. Elemző eszközök és reklám

A Google Analytics

Ez a webhely a Google Analytics internetes elemzési szolgáltatás funkcióit használja. A szolgáltató a Google Ireland Limited („Google”), Gordon House, Barrow Street, Dublin 4, Írország.

A Google Analytics lehetővé teszi a weboldal üzemeltetőjének, hogy elemezze a webhely látogatóinak viselkedését. A weboldal üzemeltetője különféle használati adatokat kap, például az oldalmegtekintéseket, a tartózkodás hosszát, a használt operációs rendszereket és a felhasználó származását. Ezeket az adatokat a Google egyesítheti egy profilban, amelyet az adott felhasználóhoz vagy eszközéhez rendelnek.

A Google Analytics olyan technológiákat használ, amelyek lehetővé teszik a felhasználó felismerését a felhasználói viselkedés elemzése céljából (pl. Cookie-k vagy eszköz ujjlenyomata). A Google által a webhely használatával kapcsolatban gyűjtött információkat általában az USA-ban található Google szerverre továbbítják és ott tárolják.

Ezt az elemző eszközt a 6. cikk (1) bekezdése alapján használják. f GDPR. A weboldal üzemeltetőjének jogos érdeke a felhasználói viselkedés elemzése a weboldal és a hirdetések optimalizálása érdekében. Ha ehhez megfelelő hozzájárulást kértek (pl. Hozzájárulás a sütik tárolásához), a feldolgozás kizárólag a 6. cikk (1) bekezdésének megfelelően történik. egy GDPR; a hozzájárulás bármikor visszavonható.

Az USA-ba történő adatátvitel az EU Bizottság szokásos szerződéses szakaszain alapul. A részletek itt találhatók: https://privacy.google.com/businesses/controllerterms/mccs/ .

Deaktiválja a Google Analytics szolgáltatást

IP névtelenítés

Ezen a webhelyen aktiváltuk az IP anonimizálási funkciót. Ennek eredményeként a Google lerövidíti IP-címét az Európai Unió tagállamaiban vagy az Európai Gazdasági Térségről szóló megállapodás más szerződő államaiban, mielőtt azt továbbítaná az USA-ba. A teljes IP-címet csak az USA-ban található Google szerverre továbbítják, és kivételes esetekben ott rövidítik. A webhely üzemeltetője nevében a Google ezeket az információkat felhasználja a weboldal használatának értékelésére, a webhely tevékenységéről szóló jelentések összeállítására, valamint a weboldal üzemeltetőjének a webhely tevékenységével és az internet használatával kapcsolatos egyéb szolgáltatások nyújtására. A böngészője által a Google Analytics részeként továbbított IP-címet nem vonják össze más Google-adatokkal.

Böngésző plugin

A következő link alatt elérhető böngészőbővítmény letöltésével és telepítésével megakadályozhatja a Google-t az adatok gyűjtésében és feldolgozásában: https://tools.google.com/dlpage/gaoptout?hl=de .

A felhasználói adatok kezeléséről a Google Analytics szolgáltatásban a Google adatvédelmi nyilatkozatában talál további információt: https://support.google.com/analytics/answer/6004245?hl=de .

Rendelés feldolgozása

Megállapítottunk egy megrendelés-feldolgozási szerződést a Google-lal, és teljes mértékben végrehajtjuk a német adatvédelmi hatóságok szigorú követelményeit a Google Analytics használatakor.

Tárolási időszak

A Google által felhasználói és esemény szinten tárolt adatokat, amelyek cookie-khoz, felhasználói azonosítókhoz (pl. Felhasználói azonosítók) vagy hirdetési azonosítókhoz (pl. DoubleClick cookie-k, Android hirdetési azonosítók) kapcsolódnak, 14 hónap elteltével anonimizáljuk vagy törölték. A részletek a következő link alatt találhatók: https://support.google.com/analytics/answer/7667196?hl=de