Ukukhuselwa kwedatha

1. Ukukhuselwa kwedatha ngokukhangela

Iinkcukacha zajikelele

Olu lwazi lulandelayo lubonelela ngokujonga ngokulula okwenzekayo kwidatha yakho xa undwendwela le webhusayithi. Idatha yobuqu yiyo yonke idatha onokuchongwa ngayo. Ulwazi olunenkcukacha malunga nomba wokukhuselwa kwedatha lunokufumaneka kwisibhengezo sokukhusela idatha esidweliswe ngezantsi kwesi sicatshulwa.

Ukuqokelelwa kwedatha kule webhusayithi

Ngubani onoxanduva lokuqokelela idatha kule webhusayithi?

Ukulungiswa kwedatha kule webhusayithi kwenziwa ngumqhubi wewebhusayithi. Unokufumana iinkcukacha zabo zonxibelelwano kumaphepha abhalwe kule webhusayithi.

Siqokelela njani idatha yakho?

Kwelinye icala, idatha yakho iyaqokelelwa xa usinika yona. Oku kunokuba, kuba. Idatha oyifaka kwifom yoqhakamshelwano.

Enye idatha irekhodwa ngokuzenzekelayo okanye ngemvume yakho xa undwendwela iwebhusayithi ziinkqubo zethu ze-IT. Le yedatha yezobuchwephesha (umz.isikhangeli se-intanethi, inkqubo yokusebenza okanye ixesha lephepha lijongwe) Le datha iqokelelwa ngokuzenzekelayo nje ukuba ungene kule webhusayithi.

Sisebenzisa ntoni idatha yakho?

Enye idatha iqokelelwa ngenjongo yokuqinisekisa ukuba iwebhusayithi ayinazimpazamo. Enye idatha ingasetyenziselwa ukuhlalutya indlela oziphethe ngayo.

Ngawaphi amalungelo onawo malunga nedatha yakho?

Unelungelo lokufumana ulwazi malunga nemvelaphi, umamkeli kunye nenjongo yeenkcukacha zakho ezigcinwe simahla nangaliphi na ixesha. Unelungelo lokucela ukulungiswa okanye ukususwa kwale datha. Ukuba unike imvume yakho ekusetyenzisweni kwedatha, ungayirhoxisa le mvume nangaliphi na ixesha elizayo. Unelungelo lokucela ukuba ukucwangciswa kwedatha yakho yobuqu kuthintelwe phantsi kweemeko ezithile. Unelungelo lokufaka isikhalazo kwigunya elongameleyo lobuchule.

Ungaqhagamshelana nathi nangaliphi na ixesha kwidilesi enikwe kwisaziso somthetho ukuba unayo nayiphi na imibuzo malunga nokukhuselwa kwedatha.

Izixhobo zohlalutyo kunye nezixhobo zomntu wesithathu

Xa undwendwela le webhsayithi, indlela oziphethe ngayo xa usiya kwamanye amazwe inokuvavanywa ngokweenkcukacha-manani. Oku kwenziwa ikakhulu kwiinkqubo ezibizwa ngokuba zohlalutyo.

Unokufumana ulwazi oluneenkcukacha kwezi nkqubo zokuhlalutya kwesi sibhengezo sokukhusela idatha.

2. Ukusingathwa kweeNethiwekhi zokuHanjiswa kunye nokuNikwa koMxholo

Ukusingathwa kwangaphandle

Le webhusayithi ibanjwe ngumboneleli ngenkonzo wangaphandle (hoster). Idatha yobuqu ebhalwe kule webhusayithi igcinwe kwiiseva zomphathi. Oku kungabandakanya ikakhulu iidilesi ze-IP, izicelo zonxibelelwano, imeta kunye nedatha yoqhakamshelwano, idatha yesivumelwano, iinkcukacha zonxibelelwano, amagama, ukufikelela kwiwebhusayithi kunye nolunye ulwazi oluveliswe kwiwebhusayithi.

I hoster isetyenziselwa injongo yokufezekisa ikhontrakthi kunye nabathengi abanokubakho kunye nabakhoyo (Art. 6 Para. 1 lit.b GDPR) kunye nomdla wokubonelela ngokukhuselekileyo, ngokukhawuleza nangokufanelekileyo kokunikezelwa kwethu kwi-Intanethi ngumboneleli ngobuchule (Art. 6 Para (1 ukhanyisile. GDPR).

Umbuki zindwendwe wethu uya kusingatha idatha yakho kuphela njengoko oku kuyimfuneko ukufezekisa uxanduva lokusebenza kunye nokulandela imiyalelo yethu ngokubhekisele kule datha.

Sisebenzisa le hoster ilandelayo:

indawo yedatha yeGmbH
I-Oskar-Messter-Str. 33
85737 Ismaning
Jemani

Ukuqukunjelwa kwesivumelwano sokuqhubekekiswa komyalelo

Ukuqinisekisa ukuqhubekeka ngokuhambelana nemigaqo yokhuseleko lwedatha, sigqibe ngesivumelwano sokusebenza kunye ne-hoster yethu.

3. Ulwazi ngokubanzi kunye nolwazi olunyanzelekileyo

Ukukhuselwa kwedatha

Abaqhubi bale webhusayithi bathatha ukukhuselwa kwedatha yakho yobuqu ngokungathí sina. Siphatha idatha yakho yobuqu ngokuyimfihlo nangokungqinelana nemimiselo esemthethweni yokukhuselwa kwedatha kunye nesi sibhengezo sokhuselo lwedatha.

Xa usebenzisa le webhusayithi, kuqokelelwa idatha eyahlukeneyo yobuqu. Idatha yobuqu yidatha onokuchongwa ngayo. Isibhengezo sokhuselo lwedatha sichaza ukuba yeyiphi idatha esiyiqokelelayo kunye nokuba siyisebenzisela ntoni. Sikwacacisa ukuba kwenziwa njani kwaye kungenxa yantoni na.

Sichaza ukuba ukuhanjiswa kwedatha kwi-Intanethi (umzekelo, xa unxibelelana nge-imeyile) kunokuba nezikhewu kwezokhuseleko. Ukukhuselwa ngokupheleleyo kwedatha ngokuchasene nokufikelela kubantu besithathu akunakwenzeka.

Qaphela iqumrhu elinoxanduva

Umzimba onoxanduva lokuqhubekeka kwedatha kule webhusayithi:

UDavid Vielhuber
Baumannstrasse 23
94036 Passau

Telefon: +49 (0) 89 21 55 51 22
E-Mail: david@vielhuber.de

Umzimba onoxanduva ngumntu wendalo okanye wezomthetho othi, yedwa okanye ngokudibeneyo nabanye, athathe isigqibo ngeenjongo kunye neendlela zokwenza idatha yobuqu (umz.amagama, iidilesi ze-imeyile, njl.

Ixesha lokugcina

Ngaphandle kokuba kuchazwe ixesha elithile kugcino lwedatha yokukhuselwa kwedatha, idatha yakho yobuqu iya kuhlala nathi kude kube injongo yokulungiswa kwedatha ingasasebenzi. Ukuba wenza isicelo esisemthethweni sokucinywa okanye sokurhoxisa imvume yakho ekusetyenzisweni kwedatha, idatha yakho iya kucinywa, ngaphandle kokuba sinezinye izizathu ezivunyelweyo ngokusemthethweni zokugcina idatha yakho yobuqu (umz. Kwimeko yokugqibela, ukususwa kwenzeka emva kwezi zizathu kungasasebenzi.

Qaphela kudluliso lwedatha kwi-USA

Iwebhusayithi yethu ibandakanya izixhobo ezivela kwiinkampani eziseMelika. Xa ezi zixhobo zisebenza, idatha yakho yobuqu ingadluliselwa kwiiseva zase-US zeenkampani ezahlukeneyo. Sithanda ukubonisa ukuba i-USA ayililo ilizwe lesithathu elikhuselekileyo elinentsingiselo yomthetho wokhuselo lwedatha ye-EU. Iinkampani zase-US zibophelelekile ukuba zinikezele ngedatha yobuqu kumagunya ezokhuseleko ngaphandle kwakho njengomntu ochaphazelekayo okwazi ukuthatha amanyathelo asemthethweni malunga noku. Ayinakugwetywa ngaphandle ke into yokuba abasemagunyeni base-US (umz.inkonzo eziyimfihlo) bazakuqhuba, bavavanye kwaye bagcine isigxina idatha yakho kwiiseva zase-US ngeenjongo zokubeka esweni. Asinampembelelo kule mi sebenzi.

Ukurhoxiswa kwemvume yakho ekusetyenzisweni kwedatha

Imisebenzi emininzi yokuqhutywa kwedatha inokwenzeka kuphela ngemvume yakho ebonakalayo. Ungarhoxisa imvume yakho nanini na. Ukuba semthethweni kokuqhubekeka kwedatha okwenziwe ngaphambi kokurhoxiswa kuhlala kungachaphazeleki kurhoxiso.

Ilungelo lokuchasa ukuqokelelwa kwedatha kwiimeko ezizodwa kunye nokuthengisa ngokuthe ngqo (Art. 21 GDPR)

Ukuba ukuqhubekekiswa kwedatha kwenzeka kwisiseko soBugcisa. 6 Umhlathi. 1 Lit. E okanye F GDPR, unelungelo lokuphikisa ukwenziwa kweenkcukacha zakho nangaliphi na ixesha ngenxa yezizathu ezivela kwimeko ethile; Oku kuyasebenza nakwinkangeleko esekwe kula malungiselelo. Isiseko esisemthethweni sokusetyenzwa kwesiseko sinokufumaneka kwesi sibhengezo sokhuseleko lwedatha. Ukuba uyala, asizukuphinda sisebenzise idatha yakho echaphazelekayo, ngaphandle kokuba singangqina ngezizathu ezifanelekileyo zokuqhubekeka ezigqwesa umdla wakho, amalungelo kunye nenkululeko okanye inkqubo esebenza ukungqina, ukusebenzisa okanye ukukhusela amabango asemthethweni ( Isichaso ngokobuGcisa. 21 Isiqendu. 1 GDPR).

Ukuba idatha yakho yobuqu iyacutshungulwa ukuze kusebenze i-imeyile ethe ngqo, unelungelo lokuphikisa nanini na ekuqhubekekeni kwedatha yobuqu malunga nawe ngenjongo yentengiso enjalo; oku kuyasebenza nakwinkangeleko yobume njengoko inxulunyaniswa nentengiso ethe ngqo. Ukuba uyala, idatha yakho yobuqu ayisayi kusetyenziselwa iinjongo zokuthengisa ngokuthe ngqo (inkcaso ngokobugcisa. 21 (2) GDPR).

Ilungelo lokubhena kumagunya alawulayo anoxanduva

Kwimeko yokophulwa kwe-GDPR, izifundo zedatha zinelungelo lokufaka isikhalazo kwigunya lokujonga, ngakumbi kwilizwe lelungu lendawo yokuhlala kwabo, indawo yabo yokusebenza okanye indawo yolwaphulo-mthetho. Ilungelo lesibheno likho ngaphandle kokuthintela ezinye iindlela zolawulo okanye ezomthetho.

Ilungelo ekuphatheni idatha

Unelungelo lokuba nedatha esiziqhubayo ngokuzenzekelayo ngesiseko semvume yakho okanye ukuzalisekisa ikhontrakthi oyinikiweyo okanye umntu wesithathu ngendlela efanayo, efundeka ngomatshini. Ukuba ucela ukudluliselwa ngokuthe ngqo kwedatha komnye umntu onoxanduva, oku kuyakwenziwa kuphela ukuba kunokwenzeka ngokwasemthethweni.

I-SSL okanye i-TLS encryption

Ngezizathu zokhuseleko kunye nokukhusela ukuhanjiswa komxholo oyimfihlo, njengeodolo okanye imibuzo oyithumela kuthi njengophethe iwebhusayithi, le webhusayithi isebenzisa ukubethela kwe-SSL okanye i-TLS. Ungaluqaphela unxibelelwano olufihliweyo ngento yokuba umgca wedilesi yesikhangeli utshintsha ukusuka ku "http: //" uye ku "https: //" nangophawu lokutshixa kumgca wesikhangeli sakho.

Ukuba i-SSL okanye i-TLS encryption iyasebenza, idatha oyithumelayo ayinakufundwa ngabantu besithathu.

Ulwazi, ukucinywa kunye nokulungiswa

Kwisakhelo semimiselo esebenzayo yomthetho, unelungelo lokukhulula ulwazi malunga nedatha yakho yobuqu egciniweyo, imvelaphi kunye nomamkeli kunye nenjongo yokulungiswa kwedatha kwaye, ukuba kukho imfuneko, ilungelo lokulungisa okanye ukucima le datha. Ungaqhagamshelana nathi nangaliphi na ixesha kule dilesi inikwe kwisaziso esisemthethweni ukuba uneminye imibuzo malunga nedatha yobuqu.

Ilungelo lokuthintela ukusebenza

Unelungelo lokucela ukuba ukucwangciswa kwedatha yakho yobuqu kuthintelwe. Ungaqhagamshelana nathi nangaliphi na ixesha kule dilesi inikwe kwisaziso esisemthethweni. Ilungelo lesithintelo sokuqhubekeka likho kwezi meko zilandelayo:

Ukuba uthintele ukuqhubekeka kwedatha yakho yobuqu, ezi datha- ngaphandle kogcino lwazo-zinokuvunyelwa kuphela ngemvume yakho okanye ukusekwa, ukusetyenziswa okanye ukukhuselwa kwamabango asemthethweni okanye ukukhuselwa kwamalungelo omnye umntu wendalo okanye wezomthetho okanye ngenxa yezizathu ezibalulekileyo zoluntu. iqhutywe yi-European Union okanye ilizwe elilungu.

4. Ukuqokelelwa kweenkcukacha kule webhusayithi

Iicookies

Amaphepha ethu e-Intanethi asebenzisa oko kubizwa ngokuba yi "cookies". Iicookies ziifayile ezincinci zokubhaliweyo kwaye azibangeli monakalo kwifowuni yakho. Zigcinwa okwethutyana ixesha leseshoni (ikuki yeseshini) okanye umphelo (ikuki esisigxina) kwisixhobo sakho. Ikuki zeseshoni ziyacinywa ngokuzenzekelayo emva kotyelelo lwakho. Ii-cookies ezisisigxina zihlala zigcinwe kwifowuni yakho de uzicime ngokwakho okanye isikhangeli sakho sewebhu sizicime ngokuzenzekelayo.

Ngamanye amaxesha, ii-cookies ezivela kwiinkampani zomntu wesithathu nazo zingagcinwa kwisixhobo sakho xa ungena kwiwebhusayithi yethu (ii-cookies). Oku kuyasivumela okanye wena ukuba usebenzise ezinye iinkonzo zomntu wesithathu (umz.icookies zokwenza iinkonzo zokuhlawula).

Iicookies zinemisebenzi eyahlukeneyo. Iicookies ezininzi ziyimfuneko yobuchwephesha kuba imisebenzi ethile yewebhusayithi ayinakusebenza ngaphandle kwazo (umz.umsebenzi wenqwelo yokuthenga okanye umboniso weevidiyo). Ezinye iicookies zisetyenziselwa ukuvavanya indlela umntu aziphethe ngayo okanye ukubonisa intengiso.

Iicookies ezifunekayo ukwenza inkqubo yonxibelelwano ngombane (iicokies eziyimfuneko) okanye ukubonelela ngemisebenzi ethile oyifunayo (ii-cookies ezisebenzayo, umzekelo, umsebenzi wenqwelo yokuthenga) okanye ukwandisa iwebhusayithi (umz.icookies zokulinganisa abaphulaphuli bewebhu) ngesiseko soBugcisa. 6 Isiqendu. f GDPR, ngaphandle kokuba kunikwe isiseko esahlukileyo somthetho. Umnxibelelanisi wewebhusayithi unomdla osemthethweni ekugcineni iicookies ngobuchule obungenazimpazamo kunye nolungiselelo olulungiselelwe lweenkonzo zalo. Ukuba imvume yokugcina ikuki iceliwe, iicookies ezichaphazelekayo zigcinwa ngokukodwa kule mvume (Art. 6 Para. 1 lit. A GDPR); imvume ingarhoxiswa nanini na.

Ungaseta isikhangeli sakho ukuze waziswe ngokuseta ii-cookies kwaye uvumele ii-cookies kwimeko nganye, ungabandakanyi ukwamkelwa kweicookie zamatyala athile okanye ngokubanzi, kwaye wenze ukucinywa kweicookies ngokuzenzekelayo xa uvale isikhangeli. Ukuba ii-cookies azisebenzi, ukusebenza kwale webhusayithi kunokuthintelwa.

Ngaphandle kokuba ii-cookies zisetyenziswa ziinkampani zomntu wesithathu okanye ukulungiselela uhlalutyo, siya kukwazisa ngokwahlukeneyo kwimeko yesi sibhengezo sokhuselo lwedatha kwaye, ukuba kukho imfuneko, cela imvume yakho.

Iifayile zelog log

Umboneleli wewebhusayithi uqokelela ngokuzenzekelayo kwaye agcine ulwazi ekuthiwa ziifayile zelog, apho isikhangeli sakho sidlulisela kuthi ngokuzenzekelayo. zezi:

Le datha ayidibananga neminye imithombo yedatha.

Le datha iqokelelwa kwisiseko soBugcisa. 6 para. 1 lit. f GDPR. Umnxibelelanisi wewebhusayithi unomdla osemthethweni kwinkcazo-ntetho engenazimpazamo kunye nokusebenza kwewebhusayithi yakhe- iifayile zelog yelog kufuneka zirekhodwe malunga noku.

5. Izixhobo zokuhlalutya kunye nentengiso

Uhlalutyo lukaGoogle

Le webhusayithi isebenzisa imisebenzi yenkonzo yohlalutyo lwewebhu kuGoogle Analytics. Umboneleli yiGoogle Ireland limited ("Google"), iGordon House, iBarrow Street, eDublin 4, eIreland.

Uhlalutyo lukaGoogle lwenza ukuba umqhubi wewebhusayithi ahlalutye indlela abaziphatha ngayo abatyeleli bewebhusayithi. Umsebenzisi wewebhusayithi ufumana idatha eyahlukeneyo yokusetyenziswa, enje ngokujonga iphepha, ubude bendawo yokuhlala, iinkqubo zokusebenza ezisetyenzisiweyo kunye nemvelaphi yomsebenzisi. Le datha inokushwankathelwa nguGoogle kwiprofayili enikezelwe kumsebenzisi lowo okanye isixhobo sabo.

Uhlalutyo lukaGoogle lusebenzisa iitekhnoloji ezenza ukuba umsebenzisi aqatshelwe ngeenjongo zokuhlalutya indlela aziphethe ngayo (umzekelo, ii-cookies okanye ukuprintwa kweminwe). Ulwazi oluqokelelwe nguGoogle malunga nokusetyenziswa kwale webhusayithi luhlala ludluliselwa kwiseva kaGoogle eMelika kwaye igcinwe khona.

Esi sixhobo sokuhlalutya sisetyenziswa kubugcisa be-6. f GDPR. Umnxibelelanisi wewebhusayithi unomdla osemthethweni ekuhlalutyeni indlela aziphethe ngayo umsebenzisi ukuze akwazi ukusebenzisa iwebhusayithi kunye nentengiso yakhe. Ukuba imvume ehambelanayo iceliwe (umz.Imvume yokugcinwa kweicookies), ukuqhubekeka kwenzeka ngokukodwa kwisiseko sobugcisa. 6 Para. 1 lit. iGDPR; imvume ingarhoxiswa nanini na.

Ugqithiso lwedatha e-USA lusekwe kwimigangatho esemthethweni yesivumelwano seKhomishini ye-EU. Iinkcukacha zifumaneka apha: https://privacy.google.com/businesses/controllerterms/mccs/ .

Yenza uQalo kuGoogle lungasebenzi

Ukungaziwa kwe-IP

Siye sasebenza umsebenzi we-IP wokungaziwa kwiwebhusayithi. Ngenxa yoko, idilesi yakho ye-IP iyakufinyezwa nguGoogle phakathi kwamazwe angamalungu e-European Union okanye kwamanye amazwe ekontraki yesiVumelwano kwiNdawo yezoQoqosho yaseYurophu ngaphambi kokuba sidluliselwe e-USA. Idilesi ye-IP epheleleyo idluliselwa kuphela kwiseva kaGoogle eMelika kwaye ifutshane apho kwiimeko ezizodwa. Egameni lomsebenzisi wale webhusayithi, uGoogle uza kusebenzisa olu lwazi ukuvavanya ukusebenzisa kwakho iwebhusayithi, ukuqokelela iingxelo ngomsebenzi wewebhusayithi kunye nokubonelela umqhubi wewebhusayithi ngezinye iinkonzo ezinxulumene nomsebenzi wewebhusayithi kunye nokusetyenziswa kwe-intanethi. Idilesi ye-IP ethunyelwe ngumkhangeli wakho njengenxalenye yeGoogle Analytics ayizukudityaniswa nenye idatha kaGoogle.

Iplagi yesikhangeli

Unokuthintela uGoogle ekuqokeleleni nasekuqhubekeni idatha yakho ngokukhuphela kunye nokufaka isiphequluli se-plug-in esifumaneka phantsi kwelinki ilandelayo: https://tools.google.com/dlpage/gaoptout?hl=de .

Unokufumana ulwazi oluthe kratya ekuphatheni idatha yomsebenzisi kuGoogle Analytics kwisibhengezo sokhuseleko lwedatha kuGoogle: https://support.google.com/analytics/answer/6004245?hl=de

Ukulungiswa kwe-odolo

Siqukumbele ikhontrakthi yokulungisa iodolo neGoogle kwaye sifezekise ngokupheleleyo iimfuno ezingqongqo zabasemagunyeni abakhusela idatha yaseJamani xa besebenzisa uGoogle Analytics.

Ixesha lokugcina

Idatha egcinwe nguGoogle kumgangatho womsebenzisi kunye nomsitho onxulunyaniswe neicookies, ii-ID zomsebenzisi (umz.I-ID yomsebenzisi) okanye ii-ID zentengiso (umz.Icookie yokuCofa iikuki, i-ID yentengiso ye-Android) azichazwanga emva kweenyanga ezili-14. okanye icinyiwe. Iinkcukacha zingafunyanwa phantsi kwekhonkco elilandelayo: https://support.google.com/analytics/answer/7667196?hl=de