Κορώνα μαθηματικά

Στην εβδομαδιαία έκθεση RKI της 11.11.2021 αναφέρεται στη σελ. 22 ότι \(36\%\) τους ασθενείς με κορωνοϊό άνω των 60 ετών στη μονάδα εντατικής θεραπείας ήταν ήδη πλήρως εμβολιασμένοι. Σε αυτήν την ηλικιακή ομάδα, \(87\%\) εμβολιάστηκαν πλήρως σε αυτό το χρονικό σημείο (βλ. σελ. 18).


Μπορεί:

  • \(G\): Οι άνω των 60 ετών εμβολιάζονται
  • \(U\): Οι άνω των 60 ετών δεν εμβολιάζονται
  • \(I\): Άνω των 60 ετών νοσηλεύονται στην εντατική

Τώρα είναι

$$P(G) = 0,87 \wedge P(U) = 0,13.$$

Επίσης είναι

$$P(G|I) = \frac{P(G \cap I)}{P(I)} = 0,36 \wedge P(U|I) = \frac{P(U \cap I)}{P(I)} = 0,64.$$

Έτσι είναι

$$P(G \cap I) = 0,36 \cdot P(I) \wedge P(U \cap I) = 0,64 \cdot P(I)$$

και λόγω

$$P(I|U) = \frac{P(I \cap U)}{P(U)} = \frac{P(U \cap I)}{P(U)} = \frac{0,64 \cdot P(I)}{0,13} \Rightarrow P(I) = \frac{0,13 \cdot P(I|U)}{0,64}.$$

Ακολουθεί

$$P(I|G) = \frac{P(I \cap G)}{P(G)} = \frac{P(G \cap I)}{P(G)} = \frac{0,36 \cdot P(I)}{0,87} = \frac{0,36 \cdot \frac{0,13 \cdot P(I|U)}{0,64}}{0,87} = \frac{0,36 \cdot 0,13}{0,64 \cdot 0,87} \cdot P(I|U) \approx 0,08 \cdot P(I|U).$$

Αυτό σημαίνει ότι ο κίνδυνος ατόμων άνω των 60 ετών με κορωνοϊό να καταλήξουν στη μονάδα εντατικής θεραπείας είναι πάνω από 10 φορές μεγαλύτερος για όσους δεν έχουν εμβολιαστεί από ό,τι για εκείνους που έχουν εμβολιαστεί.

Πίσω