Matematik Corona

Dalam laporan mingguan RKI 11.11.2021 disenaraikan pada ms 22 bahawa \(36\%\) pesakit korona berusia lebih 60 tahun di unit rawatan rapi telah pun divaksin sepenuhnya. Dalam kumpulan umur ini, \(87\%\) divaksin sepenuhnya pada masa ini (lihat ms 18).


Mungkin:

  • \(G\): Mereka yang berumur lebih dari 60 tahun diberi vaksin
  • \(U\): Mereka yang berumur lebih dari 60 tahun tidak diberi vaksin
  • \(I\): Mereka yang berumur lebih 60 tahun berada dalam rawatan rapi

Sekarang adalah

$$P(G) = 0,87 \wedge P(U) = 0,13.$$

Juga adalah

$$P(G|I) = \frac{P(G \cap I)}{P(I)} = 0,36 \wedge P(U|I) = \frac{P(U \cap I)}{P(I)} = 0,64.$$

Begitu juga

$$P(G \cap I) = 0,36 \cdot P(I) \wedge P(U \cap I) = 0,64 \cdot P(I)$$

dan kerana

$$P(I|U) = \frac{P(I \cap U)}{P(U)} = \frac{P(U \cap I)}{P(U)} = \frac{0,64 \cdot P(I)}{0,13} \Rightarrow P(I) = \frac{0,13 \cdot P(I|U)}{0,64}.$$

Ia mengikuti

$$P(I|G) = \frac{P(I \cap G)}{P(G)} = \frac{P(G \cap I)}{P(G)} = \frac{0,36 \cdot P(I)}{0,87} = \frac{0,36 \cdot \frac{0,13 \cdot P(I|U)}{0,64}}{0,87} = \frac{0,36 \cdot 0,13}{0,64 \cdot 0,87} \cdot P(I|U) \approx 0,08 \cdot P(I|U).$$

Ini bermakna bahawa risiko orang yang berumur lebih 60 tahun dengan korona yang berakhir di unit rawatan rapi adalah lebih daripada 10 kali ganda lebih besar bagi mereka yang belum diberi vaksin berbanding mereka yang telah diberi vaksin.

Belakang