Երկիրն ու սիսեռը

\(r_1 = 6370km\) երկրին (որպես \(r_1 = 6370km\) ) և սիսեռով (որպես \(r_2 = 2mm\) ) և \(r_2 = 2mm\) պարան հասարակածի վրա այնպես, որ այն սերտորեն \(r_2 = 2mm\) մակերեսի վրա: Հիմա երկու պարաններն էլ երկարացնում եք յուրաքանչյուրից մեկ մետրով: Երկու պարաններն էլ պետք է կրկին ամբողջովին ձգված լինեն հասարակածի վրա. Դրանք այլևս ամբողջովին պառկած չեն մակերևույթի վրա, բայց սավառնում են հասարակածի վրա: Որքա՞ն մակերեսից բարձր է պարանը լողում երկրի վերևում, որքան բարձր ՝ սիսեռով:


Երկու պարաններն ունեն առաջին երկարությունը:

$$
l_1 = 2\cdot 6370 km \cdot \pi \Leftrightarrow r_1 = 6370 km = \frac{l_1}{2 \cdot \pi}
$$

ինչպես

$$
l_2 = 2 \cdot 2mm \cdot \pi \Leftrightarrow r_2 = 2mm = \frac{l_2}{2 \cdot \pi}.
$$

Բայց հիմա դա երկարացումից հետո է

$$
r_{1 NEU} = \frac{l_1 + 1m}{2\cdot \pi}
$$

ինչպես

$$
r_{2 NEU} = \frac{l_2 + 1m}{2\cdot \pi}.
$$

Բայց հիմա զարմանալի է

$$
r_{1 NEU} - r_1 = \frac{l_1 + 1m}{2\cdot \pi} - \frac{l_1}{2\cdot \pi} = \frac{l_1 + 1m - l_1}{2 \cdot \pi} = \frac{1m}{2 \cdot \pi} = 0.159m
$$

ինչպես

$$
r_{2 NEU} - r_2 = \frac{l_2 + 1m}{2\cdot \pi} - \frac{l_2}{2\cdot \pi} = \frac{l_2 + 1m - l_2}{2 \cdot \pi} = \frac{1m}{2 \cdot \pi} = 0.159m.
$$

Այսպիսով, մակերեսից հեռավորությունը անկախ է \(l_1\) կամ \(l_2\) , այսինքն ՝ անկախ ոլորտների ճառագայթներից \(r_1\) կամ \(r_2\) : Հետևաբար, զարմանալի պատասխանն է. Երկու պարաններն էլ մակերևույթից վերևում են նույն բարձրության վրա \(0.159m\) ):

Վերադառնալ