Симуляция аргументи

Ник Бостромдун симуляция аргументи таасирдүү жөнөкөй жана түшүнүктүү. Биздин симуляцияда жашап жатканыбызды далилдөөгө аракет кылбайт, тескерисинче, үч мүмкүнчүлүктү элеганттуу түрдө түзөт, алардын бири чын болушу керек. Илон Маск дагы ушундай тезисти жактайт, ал идеяны кеңири коомчулукка жарыялаган. Расмий кагаз 14 жаштан ашкан жана ошончо баракча кыска. Борбордук билдирүүнү түшүнүүгө оңой жана кыска.


Алгач төмөнкү белгилер киргизилет:

 • \(f_P\): Адамзат цивилизациясынын жашап, адамдан кийинки баскычка жеткен бөлүгү
 • \(f_I\): Ата-бабалардын симуляциясына кызыкдар болгон адамзат цивилизациясынын фракциясы
 • \(f_{sim}\): Ата-бабалардын симуляцияларында жашаган адамзат цивилизацияларынын бөлүгү
 • \(\overline{H}\): Адамзатка чейинки цивилизацияда жашаган адамдардын орточо саны
 • \(\overline{N_I}\): Ата-бабалардын симуляцияларына кызыкдар болгон адамдан кийинки цивилизация аткарган ата-бабалардын симуляцияларынын орточо саны

Андан кийин:

 • \(f_I \cdot \overline{N_I}\): Адамдан кийинки цивилизация жүргүзгөн ата-бабалардын симуляцияларынын орточо саны
 • \(f_P \cdot \overline{H}\): Адамдан кийинки этапка жеткен адамдардын орточо саны
 • \(f_P \cdot \overline{H} \cdot f_I \cdot \overline{N_I}\) : Ата-бабалардын симуляциясындагы адамдардын орточо саны (сиз толук \(f_P \cdot \overline{H}\) окшоштурасыз \(f_P \cdot \overline{H}\) )
 • \(f_P \cdot \overline{H} \cdot f_I \cdot \overline{N_I} +
  \overline{H}\)
  : Же ата-бабалардын симуляцияларында, же адамзатка чейинки цивилизацияда жашаган адамдардын орточо саны

Эми акыркы эки терминдин критерийи симуляцияда жашаган адамдардын үлүшүнө туура келет:

$$f_{sim} = \frac{f_P \cdot \overline{H} \cdot f_I \cdot \overline{N_I}}{f_P \cdot \overline{H} \cdot f_I \cdot \overline{N_I} + \overline{H}}$$

\(\overline{H}\) алып салабыз жана кыскартабыз (бул дагы аргументтин өзөгү):

$$f_{sim} = \frac{f_P \cdot f_I \cdot \overline{N_I}}{f_P \cdot f_I \cdot \overline{N_I} + 1}$$

Бостром азыр өтө чоң \(\overline{N_I}\) , муну ал консервативдик эсептөөлөрдүн негизинде экспоненциалдык, технологиялык прогресс менен негиздейт.

Ушундан улам төмөнкү учурлар пайда болот:

 1. Иш: \(f_P \approx 0\)
  • a) \(f_I \approx 0 \Rightarrow f_{sim} \approx 0\)
  • b) \(f_I > \epsilon \approx 0 \Rightarrow f_{sim} \approx 0\)
 2. Иш: \(f_P > \epsilon \approx 0\)
  • a) \(f_I \approx 0 \Rightarrow f_{sim} \approx 0\)
  • b) \(f_I > \epsilon \approx 0 \Rightarrow f_{sim} \approx 1\)

Жыйынтыктап айтканда, төмөнкү үч иштин жок дегенде бирөөсү аткарылган:

 • \(f_P \approx 0\): Адам баласы адамдан кийинки этапка жете электе эле жок болуп баратат
 • \(f_I \approx 0\): Адамдардан кийинки эч кандай цивилизация ата-бабалардын симуляцияларына кызыкдар эмес
 • \(f_{sim} \approx 1\): Симуляция гипотезасы: Биз ата-бабалардын симуляциясында жашайбыз

\(f_{sim} \approx 1\) ыктымалдуулугун жогорулатуу үчүн (Бостром болжол менен \(\frac{1}{3}\) ), биз келечекте \(f_P \approx 0\) үчүн дагы башка ыктымалдуулуктарды \(f_P \approx 0\) жана \(f_I \approx 0\) .

Эгерде симуляция гипотезасы чын болсо, анда төмөнкүлөр колдонулат: \(f_{sim} \approx 1 \neq 1\) , бул жагдай биз (же биздин урпактар) топтомунда \(\overline{H}\) экендигин жокко чыгарбайт жана, мисалы, ата-бабалардын симуляциясын жүргүзгөн биринчилерден болуп. Кептин баары, бирок бул өтө эле күмөн. Демек, азыр биз симуляцияда жашабасак, биздин тукум эч качан ата-бабалардын симуляциясын жасабашы ыктымал.

Бостром үчүн өбөлгөлөрдүн бири - бул субстраттын көзкарандысыздыгы (б.а. аң-сезимди мээдеги көмүртектүү, биологиялык нейрон түйүндөрүндө гана эмес, компьютерде дагы кремнийдин негизинде ишке ашыруу мүмкүн). Ошондой эле кызыктуу: Идеядан көзкарандысыз (жана эч качан милдеттүү шарт эмес) - бул симуляцияларда симуляциялардын мүмкүнчүлүгү (каалаган уялоо тереңдиги менен).

Менин оюмча, биздин жашообуз үчүн симуляциялык гипотезанын чындыгынын маанисин “Ким кызыктырат?” Деген ураан менен жалпылоого болот - бирок симуляция аргументи сөзсүз кызыктуу далил.

Ушул учурда, Ник Бостромдун уктап жаткан сулуулук көйгөйү , кыяматтын аргументи жана жалпы өзүн-өзү көрсөтүү божомолу боюнча дагы бир кызыктуу иштери жөнүндө сөз кылуу керек .

Артка