Indida yokuphuza

Umusho olandelayo waziwa ngokuthi "indida yophuzo": "Kunomuntu eshibhini kangangokuthi uma ephuza, wonke umuntu endaweni yokuphuza uyaphuza." Akunandaba ukuthi lowo muntu oyedwa ukhuthaza abanye ukuthi baphuze noma omunye umnyango wangemuva ukhona, njengoba sizobona ngomzuzwana. Kuyisibonelo esihle esivela ku-logic ye-oda lokuqala lezibalo.


Siqala ngokusho ukuthi wonke umuntu endaweni yokuphuza uyaphuza noma okungenani oyedwa endaweni yokuphuzela akaphuzi. Ngakho-ke umehluko wecala elilandelayo ufanelekile:

  1. Wonke umuntu uyaphuza. Uma-ke umuntu ephuza endaweni yokucima ukoma, wonke umuntu endaweni yokuphuza uyaphuza - ngoba wonke umuntu uyaphuza.
  2. Okungenani oyedwa akaphuzi. Kunoma yimuphi umuntu ongaphuzi, kuyiqiniso ukuthi uma ephuza, wonke umuntu endaweni yokuphuza uyaphuza - njengoba umuntu engaphuzi ( \(A \Rightarrow B\) kuyiqiniso njalo uma \(A\) kungamanga).

Ngokusemthethweni, ithiyori ingenziwa ibe semthethweni ngendlela elandelayo kunoma yisiphi isilandiso \(D\) kanye nesethi elingenalutho \(P\):

$$\exists x\in P.\ [D(x) \Rightarrow \forall y\in P.\ D(y)]$$

Emuva