Hoa của sự sống

Hoa của sự sống là một mô hình hình học giống như hoa quen thuộc, đã được tìm thấy trong các ngôi đền, bản thảo và từ khá lâu trong nền văn hóa đại chúng hàng ngàn năm. Khuôn mẫu cũng đóng một vai trò trong chủ nghĩa bí truyền. Chúng tôi bỏ qua tất cả những điều này tại thời điểm này và tập trung vào cấu trúc đơn giản của hình dạng hình học, bao gồm một số vòng tròn phân bố đều, chồng lên nhau.


Hình dạng, được nhiều người cho là hoàn hảo một cách hài hòa, có tính đối xứng gấp sáu lần và được nhiều triết gia, kiến ​​trúc sư và nghệ sĩ trên khắp thế giới biết đến. Quá trình xây dựng đệ quy của chúng đặc biệt đơn giản.

Vẽ một vòng tròn \(K_1\) với bán kính \(r>0\) xung quanh tâm \(m_1\) và một vòng tròn thứ hai \(K_2\) với bán kính \(r\) xung quanh tâm \(m_2 \in K_1\) . Tất cả các vòng kết nối khác \(K_n\) hiện tuân theo thuộc tính sau: Mỗi vòng tròn đều có bán kính \(r\) và tâm điểm \(m_n\) trên bất kỳ giao điểm nào của các vòng tròn trước đó.

Mức độ \(g\) một mẫu được gọi là \( \text{round} \left( \frac{ max(\overline{m_n m_1})}{r} \right) -1\) . Chúng tôi chỉ vẽ vòng kết nối nếu \(\overline{m_n m_1} > g+1\) giữ nguyên. Cuối cùng, chúng tôi bao bọc mẫu bằng một vòng tròn bán kính \(r \cdot g\) xung quanh tâm \(m_1\) . Trong phiên bản "nghiêm ngặt" của Flower of Life, tất cả các vòng kết nối có \(\text{round}\left( \overline{m_n m_1} \right) = g\) hoặc \(\text{round} \left( \overline{m_n m_1} \right) = g-1\) chỉ những cung được vẽ kéo dài giữa các giao điểm của chúng với tất cả các vòng tròn \(K_k\) với \(\text{round} \left( \overline{m_k m_1} \right) = g-1\) hoặc \(\text{round} \left( \overline{m_k m_1} \right) = g-2\) .

Với SVG.js và một số lượng giác học, chúng ta có thể tạo ra một Bông hoa Cuộc sống ở bất kỳ mức độ nào:

See the Pen Flower of Life by David Vielhuber (@vielhuber) on CodePen.

Trở lại