Hayat çiçeği

Yaşam Çiçeği, binlerce yıldır tapınaklarda, el yazmalarında ve pop kültüründe oldukça uzun bir süredir bulunan tanıdık, çiçeğe benzer geometrik bir modeldir. Model aynı zamanda ezoterizmde de rol oynar. Bu noktada tüm bunları görmezden geliyoruz ve birkaç eşit aralıklı, üst üste binen daireden oluşan geometrik şeklin basit inşasına odaklanıyoruz.


Birçoğu tarafından uyumlu bir şekilde mükemmel olarak algılanan şekil altı kat simetriye sahiptir ve dünya çapında birçok filozof, mimar ve sanatçı tarafından bilinmektedir. Yinelemeli yapım süreçleri özellikle basittir.

Bir daire çizin \(K_1\) ile çapı \(r>0\) merkezi etrafında \(m_1\) ve bir ikinci daire \(K_2\) ile çapı \(r\) merkezi etrafında \(m_2 \in K_1\) . Diğer tüm daireler \(K_n\) şimdi aşağıdaki özelliği izler: Her birinin önceki dairelerin herhangi bir kesişme noktasında bir yarıçapı \(r\) ve bir merkez noktası \(m_n\) .

Bir modelin \(g\) derecesi \(g\) \( \text{round} \left( \frac{ max(\overline{m_n m_1})}{r} \right) -1\) . Yalnızca \(\overline{m_n m_1} > g+1\) tutarsa \(\overline{m_n m_1} > g+1\) . Son olarak, modeli merkez \(m_1\) etrafında \(r \cdot g\) yarıçaplı bir daire içine \(m_1\) . Yaşam \(\text{round}\left( \overline{m_n m_1} \right) = g\) "katı" versiyonunda, \(\text{round}\left( \overline{m_n m_1} \right) = g\) veya \(\text{round} \left( \overline{m_n m_1} \right) = g-1\) sadece, tüm dairelerle \(K_k\) \(\text{round} \left( \overline{m_k m_1} \right) = g-1\) ile \(K_k\) kesişme noktaları arasında bulunan dairesel yaylar çizilir \(\text{round} \left( \overline{m_k m_1} \right) = g-1\) veya \(\text{round} \left( \overline{m_k m_1} \right) = g-2\) .

SVG.js ve bazı okul trigonometrisi ile her dereceden bir Yaşam Çiçeği oluşturuyoruz:

See the Pen Flower of Life by David Vielhuber (@vielhuber) on CodePen.

Geri