Đam mê phát triển web

Tên tôi là David Vielhuber. Tôi là một nhà phát triển full-stack, là cha của hai đứa con, và tôi có một thứ để thưởng thức cà phê ngon và viết mã. Tôi có một điểm yếu là thiết kế đẹp, một chút cầu toàn và một con mắt để có đường nét rõ ràng. 20 năm trước, tôi bắt đầu tình yêu với máy tính của mình - và ngay sau đó là với Internet.

Qua nhiều năm, niềm đam mê của tôi đã thay đổi từ sở thích thành công việc. Một số lượng lớn các dự án khách hàng thú vị từ những năm gần đây đã khiến tôi cung cấp nhiều loại dịch vụ - từ web đến in ấn - cho các cá nhân cũng như các công ty vừa và nhỏ. Bây giờ tôi là một phần của close2 media GmbH mới ở Munich.