علاقه به توسعه وب

نام من دیوید ویلهوبر است. من یک توسعه دهنده کامل هستم ، پدر دو فرزند ، و یک چیز خوب برای قهوه و کد دارم. من یک ضعف در طراحی زیبا ، یک احساس کمال گرایی و یک چشم در خطوط واضح دارم. 20 سال پیش من یک رابطه عاشقانه با کامپیوترم شروع کردم - و اندکی بعد با اینترنت.

با گذشت سالها اشتیاق من از یک سرگرمی به یک شغل تغییر یافت. تعداد زیادی از پروژه های جالب مشتری در سالهای اخیر باعث شده است که من طیف گسترده ای از خدمات - از وب تا چاپ - را به شرکت های کوچک و متوسط ​​و همچنین افراد خصوصی ارائه دهم. من اکنون بخشی از close2 media GmbH جدید در مونیخ هستم.