Jedna linia dla nieskończoności liczb pierwszych

Istnieją liczne dowody na nieskończoność liczb pierwszych - na żadnym podstawowym kursie teorii liczb nie brakuje dobrze znanego twierdzenia Euklidesa z Księgi Elementów. W American Mathematical Monthly (nr 122) w 2015 roku Sam Northshield opublikował nie mniej elegancki dowód sprzeczności w postaci jednowierszowego tekstu, którego nie chcę wam odmawiać (z krótkimi komentarzami).


$$0 < \prod_{p} \sin \underbrace{ \left( \frac{\pi}{p} \right) }_{ < \pi, \text{ da } p > 1 } = \prod_{p} \sin \left( \frac{\pi}{p} + 2 \pi \underbrace{ \frac{ \prod_{p'} p' }{p} }_{ \in \mathbb{N} } \right) = \prod_{p} \sin \left( \pi \underbrace{ \frac{ 1 + 2 \prod_{p'} p' }{p} }_{ \in \mathbb{N}, \text{ da } \left( 1 + 2 \prod_{p'} p' \right) \notin \mathbb{P} } \right) = 0$$

Plecy