Een regel voor de oneindigheid van priemgetallen

Er zijn talloze bewijzen van de oneindigheid van priemgetallen - de bekende stelling van Euclides uit het Book of Elements ontbreekt in geen enkele basiscursus getaltheorie. In de American Mathematical Monthly (Issue 122) publiceerde Sam Northshield in 2015 een niet minder elegant bewijs van tegenspraak in de vorm van een éénregel, die ik je niet wil onthouden (met korte commentaren).


$$0 < \prod_{p} \sin \underbrace{ \left( \frac{\pi}{p} \right) }_{ < \pi, \text{ da } p > 1 } = \prod_{p} \sin \left( \frac{\pi}{p} + 2 \pi \underbrace{ \frac{ \prod_{p'} p' }{p} }_{ \in \mathbb{N} } \right) = \prod_{p} \sin \left( \pi \underbrace{ \frac{ 1 + 2 \prod_{p'} p' }{p} }_{ \in \mathbb{N}, \text{ da } \left( 1 + 2 \prod_{p'} p' \right) \notin \mathbb{P} } \right) = 0$$

Terug