Պարզ թվերի անսահմանության համար մեկ տող

Պարզ թվերի անսահմանության մասին բազմաթիվ ապացույցներ կան. « Էվկլիդեսի» հայտնի թեորեմը «Էլեմենտների գրքից» բացակայում է թվերի տեսության որևէ հիմնական դասընթացում: 2015-ին Ամերիկյան մաթեմատիկական ամսագրում (թիվ 122) Սեմ Նորթշիլդը հրապարակեց ոչ պակաս էլեգանտ հակասության ապացույց `մեկ շարքի տեսքով, որը չեմ ուզում ձեզանից զերծ պահել (հակիրճ մեկնաբանություններով):


$$0 < \prod_{p} \sin \underbrace{ \left( \frac{\pi}{p} \right) }_{ < \pi, \text{ da } p > 1 } = \prod_{p} \sin \left( \frac{\pi}{p} + 2 \pi \underbrace{ \frac{ \prod_{p'} p' }{p} }_{ \in \mathbb{N} } \right) = \prod_{p} \sin \left( \pi \underbrace{ \frac{ 1 + 2 \prod_{p'} p' }{p} }_{ \in \mathbb{N}, \text{ da } \left( 1 + 2 \prod_{p'} p' \right) \notin \mathbb{P} } \right) = 0$$

Վերադառնալ