Paradox av stokastik

Den villkorade sannolikhetsteorin för med sig vackra uppgifter med kontraintuitiva lösningar. Förutom det välkända syskonproblemet kommer jag nu kort att ta itu med ett annat exempel: "Jag har nu två barn. Ett av dem är en pojke och föddes på en torsdag. Vad är sannolikheten för att det andra barnet också är en pojke?"


Vi väljer resultatutrymme

$$I = \{(J.MO,J.MO), (J.MO,J.DI), (J.MO,J.MI), \cdots, (M.SO,M.FR), (M.SO,M.SA), (M.SO,M.SO)\} $$ med $$|I| = 196.$$ $$|I| = 196.$$

Sedan

$$ \begin{array}{rcl} B & = &\{(J.DO,J.MO), (J.DO,J.DI), (J.DO,J.MI), (J.DO,J.DO), (J.DO,J.FR), (J.DO,J.SA), (J.DO,J.SO),\\
& & (J.DO,M.MO), (J.DO,M.DI), (J.DO,M.MI), (J.DO,M.DO), (J.DO,M.FR), (J.DO,M.SA), (J.DO,M.SO),\\
& & (J.MO,J.DO), (J.DI,J.DO), (J.MI,J.DO), (J.FR,J.DO), (J.SA,J.DO), (J.SO,J.DO),\\
& & (M.MO,J.DO), (M.DI,J.DO), (M.MI,J.DO), (M.DO,J.DO), (M.FR,J.DO), (M.SA,J.DO), (M.SO,J.DO) \}\end{array}$$

med \(|B| = 27\) och

$$ \begin{array}{rcl} A & = &\{(J.DO,J.MO), (J.DO,J.DI), (J.DO,J.MI), (J.DO,J.DO), (J.DO,J.FR), (J.DO,J.SA), (J.DO,J.SO),\\
& &(J.MO,J.DO), (J.DI,J.DO), (J.MI,J.DO), (J.FR,J.DO), (J.SA,J.DO), (J.SO,J.DO)\}\end{array}$$

med \(|A| = 13\) , så

  • \( P(A \cap B) = P(A) = \frac{13}{196} \),
  • \( P(B) = \frac{27}{196} \),
  • \( P_B(A) = \frac{P(A \cap B)}{P(B)} = \frac{13/196}{27/196} = \frac{13}{27} \neq \frac{1}{2} \).

Vi försummar att det på vissa år finns fler torsdagar än andra dagar.

Tillbaka