Paradoks stochastyki

Teoria prawdopodobieństwa warunkowego pociąga za sobą piękne zadania z sprzecznymi z intuicją rozwiązaniami. Oprócz dobrze znanego problemu z rodzeństwem , omówię teraz pokrótce inny przykład: „Mam teraz dwoje dzieci. Jedno z nich jest chłopcem i urodziło się w czwartek. Jakie jest prawdopodobieństwo, że drugie dziecko też jest chłopcem?”


Wybieramy przestrzeń wynikową

$$I = \{(J.MO,J.MO), (J.MO,J.DI), (J.MO,J.MI), \cdots, (M.SO,M.FR), (M.SO,M.SA), (M.SO,M.SO)\} $$ z $$|I| = 196.$$ $$|I| = 196.$$

Następnie

$$ \begin{array}{rcl} B & = &\{(J.DO,J.MO), (J.DO,J.DI), (J.DO,J.MI), (J.DO,J.DO), (J.DO,J.FR), (J.DO,J.SA), (J.DO,J.SO),\\
& & (J.DO,M.MO), (J.DO,M.DI), (J.DO,M.MI), (J.DO,M.DO), (J.DO,M.FR), (J.DO,M.SA), (J.DO,M.SO),\\
& & (J.MO,J.DO), (J.DI,J.DO), (J.MI,J.DO), (J.FR,J.DO), (J.SA,J.DO), (J.SO,J.DO),\\
& & (M.MO,J.DO), (M.DI,J.DO), (M.MI,J.DO), (M.DO,J.DO), (M.FR,J.DO), (M.SA,J.DO), (M.SO,J.DO) \}\end{array}$$

z \(|B| = 27\) i

$$ \begin{array}{rcl} A & = &\{(J.DO,J.MO), (J.DO,J.DI), (J.DO,J.MI), (J.DO,J.DO), (J.DO,J.FR), (J.DO,J.SA), (J.DO,J.SO),\\
& &(J.MO,J.DO), (J.DI,J.DO), (J.MI,J.DO), (J.FR,J.DO), (J.SA,J.DO), (J.SO,J.DO)\}\end{array}$$

z \(|A| = 13\) , więc

  • \( P(A \cap B) = P(A) = \frac{13}{196} \),
  • \( P(B) = \frac{27}{196} \),
  • \( P_B(A) = \frac{P(A \cap B)}{P(B)} = \frac{13/196}{27/196} = \frac{13}{27} \neq \frac{1}{2} \).

Pomijamy, że w niektórych latach czwartków jest więcej niż w inne dni.

Plecy