Një paradoks për ditën e babait

Për ditën e babait sot, një vajzë po i dhuron babait të saj një foto që e ka pikturuar vetë, të cilën babai e kishte dëshiruar shumë për të. Vajza thotë: "Unë do të të jap fotografinë që ke dëshiruar dhe dhurata ime do të jetë një surprizë". Babai ndalet dhe mediton për të vërtetën e kësaj deklarate.


Deklaratat "Unë do të të jap fotografinë që doje" dhe "dhurata ime do të jetë një surprizë" padyshim që nuk janë të dy të vërteta në të njëjtën kohë. Kjo i jep babait fotografinë që ai dëshironte ose ai nuk e merr atë foto që ai dëshironte, gjë që e bën të pamundur një parashikim për të. Kështu që vajza me gëzim mund t’i japë babait të saj fotografinë që ai dëshironte si një surprizë.

Mbrapa