Một nghịch lý cho Ngày của Cha

Vào Ngày của Cha hôm nay, một cô con gái đang tặng cha một bức tranh mà cô ấy đã tự vẽ, mà cha cô ấy đã ao ước về cô ấy. Con gái nói: "Con sẽ tặng mẹ bức tranh mà con hằng mong ước và món quà của con sẽ là một điều bất ngờ". Người cha giật mình và suy ngẫm về sự thật của câu nói này.


Câu nói "Tôi sẽ tặng bạn bức tranh mà bạn muốn" và "món quà của tôi sẽ là một điều bất ngờ" rõ ràng là không đúng cả hai cùng một lúc. Điều này mang lại cho người cha bức tranh mà anh ta muốn hoặc anh ta không có được bức tranh mà anh ta muốn, điều này khiến anh ta không thể dự đoán được. Vì vậy, con gái có thể vui vẻ tặng bố bức tranh mà ông hằng mong ước như một điều bất ngờ.

Trở lại