Satu paradoks untuk Hari Bapa

Untuk Hari Bapa hari ini, seorang anak perempuan memberi ayahnya gambaran bahawa dia telah melukis dirinya sendiri, yang sangat dirindukan oleh ayahnya. Anak perempuan itu berkata: "Saya akan memberi anda gambaran yang anda mahukan dan hadiah saya akan menjadi kejutan". Bapa terkejut dan memikirkan kebenaran pernyataan ini.


Pernyataan "Saya akan memberi anda gambaran yang anda mahukan" dan "hadiah saya akan menjadi kejutan" jelas tidak keduanya sama pada masa yang sama. Dengan ini ayah mendapat gambaran yang dia mahukan atau dia tidak mendapat gambaran yang dia mahukan, yang membuat ramalan mustahil baginya. Oleh itu, anak perempuan itu dengan senang hati dapat memberikan gambaran yang diinginkannya kepada ayahnya.

Belakang