Ένα παράδοξο για την Ημέρα του Πατέρα

Για τη σημερινή Ημέρα του Πατέρα, μια κόρη δίνει στον πατέρα της μια εικόνα που ζωγράφισε τον εαυτό της, την οποία ο πατέρας της λαχταρούσε. Η κόρη λέει: "Θα σου δώσω την εικόνα που θέλεις και το δώρο μου θα είναι μια έκπληξη". Ο πατέρας είναι τρομαγμένος και συλλογίζεται την αλήθεια αυτής της δήλωσης.


Οι δηλώσεις "Θα σας δώσω την εικόνα που θέλετε" και "το δώρο μου θα είναι μια έκπληξη" προφανώς δεν είναι και οι δύο αληθινές ταυτόχρονα. Αυτό δίνει στον πατέρα την εικόνα που ήθελε ή δεν παίρνει την εικόνα που ήθελε, γεγονός που καθιστά μια πρόβλεψη αδύνατη για αυτόν. Έτσι, η κόρη μπορεί ευτυχώς να δώσει στον πατέρα της την εικόνα που ήθελε ως έκπληξη.

Πίσω