Mundësitë në orën analoge

Në cilën% të kohës së një dite ndodhen të tre akrepat e një ore analoge në gjysmën e djathtë të thirrësit? Së pari, shikoni dorën e orës, e cila është në anën e djathtë çdo 12 nga 24 orë (50%). Nga kjo kohë, dorëzimi i minutës do të jetë në anën e djathtë (25%) për 6 nga 12 orë. Nga këto 6 orë, dora e dytë kalon 3 orë në anën e djathtë (12.5%).


Ky shpjegim intuitiv është gjithashtu i lehtë për tu provuar:

f087c22406fdf4ea6fb9b195551be358

Probabiliteti nuk është i vlefshëm vetëm për gjysmën e djathtë të faqes së orës, por për çdo gjysmë.

Mbrapa