Sannolikheter på den analoga klockan

På vilken% av tiden på en dag är alla tre händerna på en analog klocka i högra ratten? Titta först på timvisaren, som är på höger sida var 12: e timme (50%). Från denna tid kommer minutvisaren att vara på höger sida om 6 av 12 timmar (25%). Av dessa 6 timmar spenderar sekundvisaren 3 timmar på höger sida (12,5%).


Denna intuitiva förklaring är också lätt att bevisa:

f087c22406fdf4ea6fb9b195551be358

Sannolikheten är inte bara giltig för den högra halvan av urtavlan utan för vilken hälft som helst.

Tillbaka