Redakto shkasin MySQL

Fatkeqësisht, MySQL nuk ofron funksionin ALTER TRIGGER. Për të ndryshuar një shkas ekzistues, së pari duhet ta fshini dhe pastaj ta rigjeneroni. Deklarata CREATE TRIGGER mund të lexohet indirekt përmes skemës së informacionit . Kjo na lejon të ndryshojmë shkaktarët përmes një anashkalimi. Për ta bërë këtë, ju bëni ndryshimet tuaja në rezultatin e komandës SELECT të mëposhtme (ndryshoni bazën e të dhënave dhe emrin e shkaktarit më parë) dhe ekzekutoni pyetjen.


734f80792453bf24a6d7b04f78949529

Mbrapa