Επεξεργασία σκανδάλης MySQL

Δυστυχώς, η MySQL δεν προσφέρει τη λειτουργία ALTER TRIGGER. Για να επεξεργαστείτε έναν υπάρχοντα κανόνα ετικέτας, πρέπει πρώτα να τον διαγράψετε και μετά να τον αναδημιουργήσετε. Η δήλωση CREATE TRIGGER μπορεί να διαβαστεί έμμεσα μέσω του information_schema . Αυτό μας επιτρέπει να αλλάζουμε σκανδάλη μέσω παράκαμψης. Για να το κάνετε αυτό, κάνετε τις αλλαγές σας στο αποτέλεσμα της ακόλουθης εντολής SELECT (αλλαγή βάσης δεδομένων και όνομα ενεργοποίησης εκ των προτέρων) και εκτελέστε το ερώτημα.


734f80792453bf24a6d7b04f78949529

Πίσω