Redigera MySQL-utlösaren

Tyvärr erbjuder MySQL inte ALTER TRIGGER-funktionen. För att redigera en befintlig utlösare måste du först radera den och sedan återskapa den. Uttalandet CREATE TRIGGER kan läsas indirekt via informationsschemat . Detta gör att vi kan ändra triggers via en omväg. För att göra detta, gör dina ändringar i resultatet av följande SELECT-kommando (ändra databas och utlösarnamn i förväg) och kör frågan.


734f80792453bf24a6d7b04f78949529

Tillbaka