ویرایشگر MySQL را ویرایش کنید

متأسفانه ، MySQL عملکرد ALTER TRIGGER را ارائه نمی دهد. برای ویرایش ماشه موجود ، ابتدا باید آن را حذف کرده و سپس دوباره تولید کنید. دستور CREATE TRIGGER را می توان خواندن به طور غیر مستقیم از طریق INFORMATION_SCHEMA . این به ما امکان می دهد که از طریق یک دور زدن ، عوامل محرک را تغییر دهیم. برای انجام این کار ، شما در نتیجه دستور SELECT زیر تغییرات خود را ایجاد می کنید (پایگاه داده را تغییر دهید و نام ماشه را از قبل تغییر دهید) و پرس و جو را اجرا کنید.


734f80792453bf24a6d7b04f78949529

بازگشت