Edytuj wyzwalacz MySQL

Niestety MySQL nie oferuje funkcji ALTER TRIGGER. Aby edytować istniejący wyzwalacz, należy go najpierw usunąć, a następnie ponownie wygenerować. Instrukcja CREATE TRIGGER może zostać odczytana pośrednio za pośrednictwem schematu information_schema . To pozwala nam zmieniać wyzwalacze poprzez objazd. Aby to zrobić, należy wprowadzić zmiany w wyniku następującego polecenia SELECT (wcześniej zmienić bazę danych i nazwę wyzwalacza) i wykonać zapytanie.


734f80792453bf24a6d7b04f78949529

Plecy