MySQL триггерин түзөтүү

Тилекке каршы, MySQL ALTER TRIGGER функциясын сунуштабайт. Учурдагы триггерди түзөтүү үчүн, алгач аны жок кылып, андан кийин калыбына келтирүү керек. CREATE TRIGGER билдирүүсүн information_schema аркылуу кыйыр түрдө окуй алат. Бул бизге триггерлерди айланма жол аркылуу өзгөртүүгө мүмкүнчүлүк берет. Бул үчүн, төмөнкү ТАНДОО командасынын натыйжасында өзгөртүүлөрдү киргизесиз (маалымат базасын өзгөртүп, аталышын алдын ала) жана суроону аткарасыз.


734f80792453bf24a6d7b04f78949529

Артка