Kategoritë WordPress: Pamja e Pemës / Trashëgimia

Nëse punoni me kategori hierarkike (taksonomi) në WordPress, do të vini re se, nga njëra anë, shfaqja e kategorive të kontrolluara në pjesën e pasme është konfuze dhe, nga ana tjetër, postimet nuk përfundojnë automatikisht në kategorinë prind nëse vendosen në kategorinë fëmijë. Të dy mund të rregullohen me vetëm disa rreshta kodi duke përdorur sistemin e fuqishëm të fiksimit (në formën e një veprimi dhe një filtri).


85b430a0acae9cf5c958

Kategoritë WordPress: Trashëgimia e Pamjes së Pemës Shfaqni pa përzgjedhjen e kategorisë (standardi WordPress)

Kategoritë WordPress: Trashëgimia e Pamjes së Pemës Shfaq sipas zgjedhjes së kategorisë (standardi WordPress)

Kategoritë WordPress: Trashëgimia e Pamjes së Pemës Pasi të jetë përshtatur kodi, vendoset kategoria prind (prodhuesi) dhe ruhet shfaqja e pemës

Mbrapa