Κατηγορίες WordPress: Προβολή δέντρου / Κληρονομικότητα

Εάν εργάζεστε με ιεραρχικές κατηγορίες (ταξινομίες) στο WordPress, θα παρατηρήσετε ότι, από τη μία πλευρά, η εμφάνιση των επιλεγμένων κατηγοριών στο backend είναι σύγχυση και, από την άλλη πλευρά, οι αναρτήσεις δεν καταλήγουν αυτόματα στην γονική κατηγορία εάν τοποθετούνται στην παιδική κατηγορία. Και οι δύο μπορούν να ισιώσουν με λίγες γραμμές κώδικα χρησιμοποιώντας το ισχυρό σύστημα αγκίστρου (με τη μορφή δράσης και φίλτρου).


85b430a0acae9cf5c958

Πίσω