WordPress категориялары: Tree View / Мурас

Эгер сиз WordPress-те иерархиялык категориялар (таксономиялар) менен иштесеңиз, анда, бир жагынан, текшерилген категориялардын арткы бетинде көрсөтүлүшү түшүнүксүз, экинчи жагынан, эгерде алар балдар категориясына жайгаштырылса, билдирүүлөр ата-энелер категориясына автоматтык түрдө түшүп калбай тургандыгын байкайсыз. Экөөнү тең күчтүү сызык тутумун колдонуп, бир нече сап коду менен түздөсө болот (аракет жана чыпка түрүндө).


85b430a0acae9cf5c958

WordPress категориялары: Tree View Мурас Категориясыз тандоо (WordPress стандарты)

WordPress категориялары: Tree View Мурас Категория тандоосуна ылайык көрсөтүү (WordPress стандарты)

WordPress категориялары: Tree View Мурас Код ылайыкташтырылгандан кийин, ата-энелер категориясы (өндүрүүчү) орнотулуп, бак-дарактын дисплейи сакталат

Артка