ប្រភេទប្លក, រូបភាព: មើលមែកធាង / មរតក

ប្រសិនបើអ្នកធ្វើការជាមួយប្រភេទឋានានុក្រម (ស្វយ័តពន្ធដារ) នៅក្នុងប្លក, រូបភាពអ្នកនឹងសម្គាល់ឃើញថានៅលើដៃការបង្ហាញប្រភេទដែលបានធីកនៅក្នុងកម្មវិធីខាងក្រោយមានភាពច្របូកច្របល់ហើយម្យ៉ាងវិញទៀតការបង្ហោះមិនបញ្ចប់នៅក្នុងជំពូកមេទេប្រសិនបើពួកគេត្រូវបានដាក់ក្នុងប្រភេទកុមារ។ ទាំងពីរអាចត្រូវបានតម្រង់ជួរដោយប្រើលេខកូដពីរបីបន្ទាត់ដោយប្រើប្រព័ន្ធទំពក់ដែលមានអនុភាព (ជាទម្រង់នៃសកម្មភាពនិងតម្រង) ។


85b430a0acae9cf5c958

ថយក្រោយ