Këshillë e shpejtë: PHP clearstatcache

Gjeni gabimin:

72aaa2dbd201d49fc2ee429ebf68f15b


PHP cache vlerat e kthimit nga stat () dhe kështu, për shembull, rezultati i madhësisëskedarit () . Thirrja e saj e shumëfishtë në të njëjtën skedar gjithmonë kthen vlerën e thirrjes së parë, kështu që në rastin tonë lexohen vetëm tre shkronjat e para.

Për të ndryshuar këtë sjellje, zakonisht rekomandohet të ekzekutoni funksionin clearstatcache () pas çdo fclose () (ose file_put_contents () ), i cili pastron këtë memorje të fshehtë:

72aaa2dbd201d49fc2ee429ebf68f15b

Mbrapa