Ыкчам кеңеш: PHP clearstatcache

Катаны табыңыз:

72aaa2dbd201d49fc2ee429ebf68f15b


PHP стат () дан кайтаруучу маанилерди кэштейт , демек, файл көлөмүнүн натыйжасы () . Бир эле файлга бир нече чалуулар ар дайым биринчи чалуунун маанисин кайтарып берет, ошондо биздин учурда алгачкы үч тамга гана окулат.

Бул жүрүм-турумду өзгөртүү үчүн, ар бир fclose () (же file_put_contents () ) артынан clearstatcache () функциясын ар дайым аткаруу сунушталат, бул кэшти тазалайт:

72aaa2dbd201d49fc2ee429ebf68f15b

Артка