Snabbtips: PHP clearstatcache

Hitta misstaget:

72aaa2dbd201d49fc2ee429ebf68f15b


PHP cachar returvärdena från stat () och därmed till exempel resultatet av filesize () . Flera samtal till samma fil returnerar alltid värdet för det första samtalet, så att i vårt fall endast de tre första bokstäverna läses upp.

För att ändra detta beteende rekommenderas det i allmänhet att alltid utföra funktionen clearstatcache () efter varje fclose () (eller file_put_contents () ), vilket rensar cachen:

72aaa2dbd201d49fc2ee429ebf68f15b

Tillbaka