Szybka wskazówka: Clearstatcache PHP

Znajdź błąd:

72aaa2dbd201d49fc2ee429ebf68f15b


PHP buforuje wartości zwracane przez stat (), a tym samym, na przykład, wynik funkcji filesize () . Wielokrotne wywołania tego samego pliku zawsze zwracają wartość pierwszego wywołania, więc w naszym przypadku odczytywane są tylko pierwsze trzy litery.

Aby zmienić to zachowanie, ogólnie zaleca się, aby zawsze wykonywać funkcję clearstatcache () po każdym fclose () (lub file_put_contents () ), co czyści tę pamięć podręczną:

72aaa2dbd201d49fc2ee429ebf68f15b

Plecy