Γρήγορη συμβουλή: PHP clearstatcache

Βρες το λάθος:

72aaa2dbd201d49fc2ee429ebf68f15b


Η PHP αποθηκεύει προσωρινά τις τιμές επιστροφής από το stat () και έτσι, για παράδειγμα, το αποτέλεσμα του μεγέθους αρχείων () . Πολλές κλήσεις στο ίδιο αρχείο επιστρέφουν πάντα την αξία της πρώτης κλήσης, έτσι ώστε στην περίπτωσή μας να διαβάζονται μόνο τα πρώτα τρία γράμματα.

Για να αλλάξετε αυτήν τη συμπεριφορά, συνιστάται γενικά να εκτελείτε πάντα τη λειτουργία clearstatcache () μετά από κάθε fclose ()file_put_contents () ), η οποία διαγράφει αυτήν την προσωρινή μνήμη:

72aaa2dbd201d49fc2ee429ebf68f15b

Πίσω