Koha e ndërprerjes së IIS 7.5 PHP FastCGI

Nëse integroni PHP përmes FastCGI në IIS 7.5, secili skenar ndërpritet pas 600 sekondash (d.m.th. 10 minuta) si parazgjedhje. Një ndryshim i ndryshores së njohur "max_execution_time" në php.ini nuk ka asnjë ndikim në këtë, ju (gjithashtu) duhet të rregulloni cilësimet e FastCGI. Për këtë, IIS ofron një ndërfaqe të rehatshme për menaxhimin e ndryshoreve përkatëse.


Për ta bërë këtë, hapni menaxherin e Shërbimeve të Informacionit të Internetit (IIS), klikoni në serverin përkatës dhe pastaj në cilësimet FastCGI:

Koha e ndërprerjes së IIS 7.5 PHP FastCGI

Pasi të klikoni dy herë në php-cgi.exe do të gjeni opsionet përkatëse "Aktiviteti i ndërprerjes së veprimtarisë" dhe "Kërkoni skadimin e afatit" te "Modeli i procesit":

Koha e ndërprerjes së IIS 7.5 PHP FastCGI

Këto dy vlera tani mund të rriten në 7200 secila, për shembull, në mënyrë që të zgjasë kohën në 2 orë.

Mbrapa