Limit czasu FastCGI w usługach IIS 7.5 PHP

Jeśli integrujesz PHP przez FastCGI w IIS 7.5, każdy skrypt jest domyślnie przerywany po 600 sekundach (tj. 10 minutach). Zmiana dobrze znanej zmiennej „max_execution_time” w php.ini nie ma na to żadnego wpływu, musisz (również) dostosować ustawienia FastCGI. W tym celu IIS oferuje wygodny interfejs do zarządzania odpowiednimi zmiennymi.


Aby to zrobić, otwórz menedżera Internetowych usług informacyjnych (IIS), kliknij odpowiedni serwer, a następnie ustawienia FastCGI:

Limit czasu FastCGI w usługach IIS 7.5 PHP

Po dwukrotnym kliknięciu php-cgi.exe znajdziesz odpowiednie opcje „Limit czasu działania” i „Limit czasu żądania” w sekcji „Model procesu”:

Limit czasu FastCGI w usługach IIS 7.5 PHP

Te dwie wartości można teraz zwiększyć do 7200 każda, na przykład w celu wydłużenia limitu czasu do 2 godzin.

Plecy