IIS 7.5 PHP FastCGI timeout

Hvis du integrerer PHP via FastCGI på IIS 7.5, afbrydes hvert script som standard efter 600 sekunder (dvs. 10 minutter). Ændring af den velkendte variabel "max_execution_time" i php.ini har ingen indflydelse på dette, du skal (også) justere FastCGI-indstillingerne. IIS tilbyder en praktisk grænseflade til styring af de relevante variabler.


For at gøre dette skal du åbne Internet Information Services (IIS) manager, klikke på den relevante server og derefter på FastCGI-indstillinger:

IIS 7.5 PHP FastCGI timeout

Efter dobbeltklik på php-cgi.exe finder du de relevante indstillinger "Aktivitetstimeout" og "Anmod om timeout" under "Processmodel":

IIS 7.5 PHP FastCGI timeout

Disse to værdier kan nu øges til 7200 hver, for eksempel for at forlænge timeout til 2 timer.

Tilbage