IIS 7.5 PHP FastCGI timeout

Om du integrerar PHP via FastCGI på IIS 7.5 avbryts varje skript som standard efter 600 sekunder (dvs. 10 minuter). En ändring av den kända variabeln "max_execution_time" i php.ini har inget inflytande på detta, du måste (även) justera FastCGI-inställningarna. För detta erbjuder IIS ett bekvämt gränssnitt för hantering av relevanta variabler.


För att göra detta, öppna Internet Information Services (IIS) -hanteraren, klicka på relevant server och sedan på FastCGI-inställningar:

IIS 7.5 PHP FastCGI timeout

Efter att du dubbelklickat på php-cgi.exe hittar du relevanta alternativ "Aktivitetstimeout" och "Begär timeout" under "Processmodell":

IIS 7.5 PHP FastCGI timeout

Dessa två värden kan nu ökas till 7200 vardera, till exempel för att förlänga timeout till 2 timmar.

Tillbaka