Time-out voor IIS 7.5 PHP FastCGI

Als u PHP via FastCGI integreert op IIS 7.5, wordt elk script standaard na 600 seconden (d.w.z. 10 minuten) afgebroken. Een wijziging van de bekende variabele "max_execution_time" in de php.ini heeft hier geen invloed op, je moet (ook) de FastCGI instellingen aanpassen. Hiervoor biedt het IIS een comfortabele interface voor het beheren van de relevante variabelen.


Open hiervoor de Internet Information Services (IIS) -manager, klik op de relevante server en vervolgens op FastCGI-instellingen:

Time-out voor IIS 7.5 PHP FastCGI

Na dubbelklikken op php-cgi.exe vindt u de relevante opties "Time-out activiteit" en "Time-out verzoek" onder "Procesmodel".:

Time-out voor IIS 7.5 PHP FastCGI

Deze twee waarden kunnen nu worden verhoogd tot bijvoorbeeld 7200 elk om de time-out te verlengen tot 2 uur.

Terug